Christusenergie Healer

Ontwikkel je licht-liefde frequentie zodat je er mee kunt healen

3 dagen tot 3 jarige korte beroepsopleidingen:

Christusenergie is een sterke genezende energie die in staat is zonder aan te raken o.a. de wervelkolom fysiek en zichtbaar recht te trekken.

Het is tijd voor ons mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen genezingsproces. Christus is het Licht- en de Liefde-energie die ons oproept om te gaan staan en onszelf uit ons "lijden" te verlossen. Onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en onze blik te richten op schoonheid, waarheid en goedheid.

In de opleiding leer je werken met de krachtige Christusenergie. Je krijgt inwijdingen die je helpen om je verbinding met de Christusenergie te laten stromen en te bekrachtigen. Pure Liefde stroomt altijd, ook als je niet bent ingewijd. De inwijdingen helpen echter je energiefocus te richten.

De Christusenergie is specifiek in te zetten bij disbalans in botstructuren, pijn reduceren en Ik processen.

Deze korte beroepsopleiding ondersteunt het proces van spiritueel ontwaken. Ontwikkel je Meesterschap van LIEFDE.

Christusenergie helpt ons in de Goddelijke ordening te komen.

 • INHOUD

  De Christusenergie vraagt een IK-kracht van ons en ondersteunt onze IK-kracht.

  We verbinden ons met de Christusenergie en hierdoor met de energie van de oorsprong. De Bron, God, Jaweh of Alāhā (of welke naam je de Drie-Eenheid ook geeft). Mocht het zo zijn dat jij je aangetrokken voelt tot deze opleiding, maar dat je stoeit met het woord Christus en met wat er in de bijbel en in kerken over Christus wordt verteld, dan is een gesprek wellicht een grote hulp.
  Allereerst kun je beginnen met elke keer wanneer je het woord Christus leest of hoort er het woord "liefde" voor in de plaatst te zetten.

  De Christusenergie is specifiek in te zetten bij disbalans in botstructuren en Ik processen. Daar waar er rugproblemen zijn is dit een geweldige healingwijze. Rugproblemen zijn zowel zielsmatig als fysiek te bekijken, denk maar aan alle uitspraken die er zijn over ruggen; "je rug rechten", "werkelijk ruggengraat hebben". 

  Christusenergie is een verticale energie die ons helpt ons op te richten en te gaan staan. Vandaar dat deze energie sterk door werkt op onze bottenstructuur en onze wervelkolom. Zij werkt in op alle fysieke, emotionele, mentale en spirituele zijnslagen van ons mensen. Lichaam, ziel & geest worden in overeenstemming gebracht met elkaar. Je Hogere Zielewezen kan makkelijker verbinding maken met jouw fysieke gestalte. Het is gemakkelijker je plan te verwezenlijken en de taak te volbrengen waarvoor je hier bent gekomen.

  Ik heb een sterke band met de Christusenergie en de Bron. Via verschillende spirituele ervaringen en inwijdingen is deze verbinding intensiever geworden. Wanneer ik mijn handen en armen uitstrek stroomt de Goddelijke energie binnen en mag ik deze doorgeven. Zuivere intentie richt de energie. Daarbij ben ik ingewijd als Master in de Christusenergie Begradigung Beyond en als Zalver met de Heilige Zalfolie.

  Christusenergie helpt ons in de Goddelijke ordening te komen!!

  Achtergrond ontstaan Christusenergie Healer opleiding PDF

  Apeldoorn en de Heilige Meester Aegidius PDF

  Rituelen en Mantra's PDF

 • DUUR

  De opleiding bestaat als je hem helemaal volgt uit 28 dagen

  De totale opleiding is verdeeld in vier niveau's

  • 3 dagen niveau I:    Christusenergie Healing Basis + inwijding "Begradigung"    
  • 9 dagen niveau II:   Christusenergie Healing Practitioner + inwijding "Beyond"
  • 9 dagen niveau III:  Christusenergie Healing Master + 18 inwijdings CD's   
  • 7 dagen niveau IV:  Inwijding tot Zalver + 8 Heilige zalfolieën
  • 21 dagen nascholing tot Zielenbevrijder
  Niveau I:    3 aaneengelsoten dagen incl. maaltijden
  Niveau II:   Drie keer 3 aaneengelsoten dagen, incl. maaltijden
  Niveau III:  9 losse zondagen
  Niveau IV:  7 losse zondagen
  Nascholing: drie blokken van 5 dagen incl. maaltijden en 6 losse dagen

  Ben je verplicht de hele opleiding te doen? Nee, natuurlijk niet. Je schrijft je per niveau in. Je kunt niveau II pas doen wanneer niveau I gedaan is. Tussen de niveaus is telkens een aantal maanden om aan de nieuwe energie te wennen en het toe te passen in je eigen praktijk. De nascholing tot zielenbevrijder is te doen na niveau III of na Zuiver Waarnemen minimaal twee jaar.

  Hoe ziet een lesdag eruit:
  In de ochtend geeft Noor theorie en uitleg, verdieping van de lesstof en beantwoordt eventuele vragen. Eind van de ochtend en de hele middag wordt er gezamenlijk gewerkt. Noor is aanwezig voor vragen en ondersteuning waar nodig.

  Verzorging
  Bij niveau I & II is de prijs inclusief lunch & diner. Er wordt heerlijk vegetarisch/veganistisch en biologisch gekookt. Het gezamelijk eten geeft een gezellige sfeer en een goede band tussen de cursisten onderling. Dit komt het werken en healing geven ten goede. Uiteraard kan de kokkin rekening houden met speciale dieet wensen. Graag wel tijdig aangeven.

 • BASIS

  1ste dag:

  • Meditatie: gericht op het verhogen van de energie in de groep en per individu.
  • Theorie: basis uitleg van de Christusenergie "Begradigung".
  • Inwijding: Christusenergie "Begradigung" (tijdens de inwijdingen wordt witte kleding gedragen).
  • Werken: werken met de klassieke "Begradigung" Christusenergie.

  2de dag:

  • Meditatie: piramide meditatie gericht op energie verhogen en het samen werken met gidsen, helpers van Licht en Liefde, Christus, Boeddha, Engelen en de negen Ouden die bij het ontstaan van de wereld aanwezig waren.
  • Theorie: basis uitleg reiniging van lijnen: "Meridiaan Healing".
  • Werken: "Meridiaan Healing".
  3de dag:
  • Meditatie: DNA strengen van 2 tot 13.
  • Theorie: uitleg "Chakra Healing met Christusenergie in de diverse lagen".
  • Werken: "Chakra Healing".
 • PRACTITIONER

  1ste dag:
  Inwijding Christusenergie Beyond (in witte kleren)
  Meditatie: Heilige Geometrie Kubus
  Theorie & werken aan: Aura Healing in zeven lagen

  2de dag:
  Meditatie: Heilige Geometrie Icosaëder
  Theorie & werken aan: Kristal Dantian healingen met Beyond Healing

  3de dag:
  Meditatie: Heilige Geometrie Tetraëder
  Theorie & werken aan: herhaling en opdracht voor verdieping voorgaande healingen

  4de dag:
  Meditatie: Heilige Geometrie Octaëder
  Theorie & werken aan: Vrouw - Karmische Moederlijn Diepte Healing

  5de dag:
  Meditatie: Heilige Geometrie Dodecaëder
  Theorie & werken aan: Man - Karmische Vaderlijn Diepte Healing

  6de dag:
  Meditatie: Dolfijn Matrix
  Theorie & werken aan: Toekomstlijn & verbinding Grote plan Diepte Healing.

  7de dag:
  Meditatie: Walvis Matrix
  Theorie & werken aan: orgaanhealing (speciaal diepte reiniging voor de lever).

  8ste dag:
  Meditatie: Onderaardse Lichtsteden
  Theorie & werken aan: orgaanhealing hersenen, pijnappelklier.

  9de dag:
  Meditatie: Binnenaarde
  Theorie & werken aan: orgaanhealing nieren en bijnieren
 • MASTER

  Negen dagen voor healers die werken als Energetisch therapeut met als basis Christus Healing/ Begradigung Beyond en de Heilige Geometrie. Niveau I en II zijn doorleefd en er is de innerlijke vrijheid en wens om jezelf tot meester te maken. Ego-loos maar volledig in verbinding willen zijn met Alāhā de oorsprong van ZIJN. Jezelf scholen in het Meesterschap, je persoonlijk Meesterschap,  tot Meester van Liefde.

  • Je leert werken in de 49 energielagen.
  • Je leert werken met de negen dimensies.
  • Je healingwerk wordt verfijnder afgestemd.
  • Je ontvangt diepe intense healingen en 9 meditaties CD's met dimensies initiaties.
  • Je ontvang je 9 CD's met daarop de inwijdingsmeditaties.

  Inwijdingsmeditaties
  De inwijdingsmeditaties zijn belangrijk om jouw frequentie te verhogen en je de eigen tools in handen te geven voor Jouw Meesterschap. Mijn taak is het om als wegwijzer te dienen voor jou weg tot Meesterschap. Deze meditaties ontving ik speciaal voor deze ontwikkeling en zij brengen je dan ook in volledige eigenheid naar Eenheid en door de Eenheid in verbinding met de Akasha en de specifieke bladzijden van de Akasha die voor jou zijn bestemd. Hier ontvang je jouw lessen in Liefde en Wijsheid die uniek zijn voor jou.

  Deze meditaties zijn diepe healingen die oude inwijdingen uit lang vervlogen tijden in herinnering roepen. Wanneer deze inwijdingen mislukt zijn in het verleden ontvang je nu de mogelijkheid om de inwijdingen opnieuw te beleven en ze te doorgaan en doorstaan.

  Het zijn Pharao-inwijdingen uit Egypthe en Priester-inwijdingen uit Peru, inwijdingen uit Tibet en een inwijdingen van de Medicijnsjamaan. De reden dat de inwijdingen vanuit vele werelddelen komen is dat wij nu weer met al deze frequenties aansluiting vinden.

  De inwijdingsmeditaties die je in de tussenliggende maand thuis doet zijn onderdeel van de lessen en zijn net zo belangrijk als de lessen zelf.

  Ervaring met inwijding

 • ZALVER

  Nascholing van zeven dagen.
  Deze nascholings-diensten zijn te volgen na de opleiding tot Christusenergie Healer of
  wanneer je zowel de opleiding Zuiver waarnemen als de Etherische Kristal chirurgie hebt gedaan plus niveau III van de Christus Healer opleiding.

  Wat is een zalving
  Het Zalven is heiligen, wijden of zegenen van iets of iemand voor zijn taak. Het bekrachtigen van de essentie van die persoon en de verbinding versterken met de Holy Spirit.
  Juist in deze tijd van overgang naar de nieuwe dimensie is Zalven enorm belangrijk. Het in je eigen centrum en kracht gaan staan om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad is essentieel. De Zalving is een krachtige ondersteuner hierin.

  • De Heilige zalfolie is het beeld voor de verbinding met de Heilige Geest
  • De intentie waarmee gezalfd wordt is de verbinding met de Ziel
  • De zalving zelf geeft een optimale verbinding van de Ziel en de Geest met het lichaam

  De zalving is al heel oud. In de bijbel wordt gesproken van de zalvingen. Ook in het oude Egypte en in andere oude overleveringen van verschillende volken wordt gesproken over zalvingen met heilige oliën.
  De zalving ondersteund de Vrije wil en helpt alle schaduwen los te koppelen van de taak en de opdracht die jij hebt. Zalving is gemanifesteerde kracht van de tegenwoordigheid van God.

  De zalving ondersteund:

  • Genezing bij ziek zijn
  • Hoop bij hopeloosheid
  • Herstel als er iets kapot is
  • Bevrijding als er sprake is van gebondenheid
  • Vrijlating als iemand zich gevangen voelt
  • Sterkt je essentie kracht, je "IK-kracht" zodat jij je verbinding met het doel van je leven(s) kunt begrijpen en aanvoelen
  Wat komt er aanbod tijdens deze zeven dagen:
  • De inwijding tot zalver
  • Het leren van gebeden, spreuken en mantra's
  • Het leren van de wijze van handelen tijdens een zalving
  • De Dienst - Het dienstbaar zijn aan het Hogere van ieder mens
  • De massage methode tijdens een zalving
  • De dieperliggende achtergronden van zalvingen
  • De dieperliggende achtergronden van de massages
  • De dieperliggende achtergronden van de Heilige Oliën en kruiden
  • De verschillende vormen van inwrijvingen van de olie
  • De juiste samenstelling van de Heilige zalfolie
  • Inwijdingsrituelen en meditaties: Ondersteunen van zuivering en onvoorwaardelijke liefde, onbevooroordeeld zijn en loslaten van angsten.
  • Een intense verbinding met de zeven hoofd planeten en de planeetzegels van Rudolf Steiner

  Zalven en oliën PDF

  Ervaring met inwijding PDF

 • DATA

  *de data van de Christusenergie healer opleiding zijn allemaal verschoven ivm corona maatregelen.

  Niveau II 2021/1:    20, 21 & 22 Mei 2022 | Christusenergie healer II
  Niveau II/2021/2:   September 2022 | Christusenergie healer II
  Niveau II/2021/3:    December 2022 | Christusenergie healer II

  Niveau III 2021: *
  Data volgen, dit zijn altijd 9 zondagen start na deel II in 2023.
  Niveau IV Zalver: * Data zijn in overleg met de groep III start september 2023

  Studiegids PDF

 • INVESTERING

  Niveau I Basis 3 dagen:             € 396,00 incl. maaltijden
  Niveau II Practitioner 9 dagen:  € 1107,00 incl. maaltijden
  Niveau III Master 9 dagen:        € 963,00 incl. 18 inwijding meditatie CD's
  Niveau IV Zalver 7 dagen:         € 741,00 Incl: stevig kaartmateriaal voor de zalvingen en één flesje Heilige zalfolie.

  Bijkomende kosten:
  Verplichte consulten: 6 x € 90,00 euro = € 540,00
  Boeken: € 150,00 euro
  Heilige olieën: € 144,00 euro (8 flesjes olie a 18.00 euro per stuk)

  Totale investering in de drie jaar is:  4014,00 euro
  Je ontvangt bij elk niveau een syllabus met naslagwerk en overzichtelijk kaartmateriaal van de behandelingen.

  Totaal aantal uren:
  660 uur totaal bestaande uit: 176 lesgebonden uren, 9 consult uren, 149 lees uren, 176 uren waarin je eigen consulten geeft en 150 eigen oefenuren.  

  Lees voor het inschrijven de betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden rusig door.

   

 • GEBED

  Op een ochtend werd ik wakker, en kwam het onze vader op deze wijze bij me.

  Gebed van Liefde

  Onze Liefde die in de hemelen zijt,
  Liefde, uw naam worden geheiligd,
  Liefde, uw rijk kome tot ons,
  Liefde, uw wil geschiedde,
  Gelijk in de hemel als ook op de aarde.
  Liefde, geef ons heden ons dagelijks brood,
  Liefde, vergeef ons onze schulden,
  Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
  Liefde, lijdt ons uit de verzoeking,
  en daar waar wij niet bij machten zijn
  om het boze zelf om-te-vormen,
  Liefde, verlos ons van het boze.

  Want u, liefde, is het koninkrijk,
  en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
  Amen

   

  Het volgende gebed (vorm van het Onze Vader) ontving ik tijdens het voorbereiden van de doop van een dochter van vrienden van mij.

  Vader, gij die was, is en altijd zal zijn,
  In het allerdiepste van ons wezen,
  Wij koesteren uw naam, het leven.
  Uw rijk breidt zich uit in onze daden,
  Uw wil spreken wij in onze woorden,
  Uw licht straalt in onze gedachten,
  Uw liefde stroomt in onze harten.
  Gij beschermd ons en voedt ons,
  Gij draagt ons in uw handen,
  Op uw adem,
  Door uw landen.
  Gij roept ons op,
  In uw naam,
  In ons zelf,
  Te staan.

  Amen

  Dit gebed mag je natuurlijk gebruiken voor jezelf.
  Wanneer je het deelt met anderen is het belangrijk
  mijn naam erbij te noemen. Ik dank je.

  Noor Elffers

   

 • THERAPEUTEN

  De website is in opbouw:

  Hier komen de afgestudeerde therapeuten te staan. Niet alle afgestudeerde therapeuten staan hier, slechts hen die dit hebben aangevraagd.

 • ERVARINGEN

  Hoe heb je de Christusenergie opleiding ervaren:
  • Heel goed. Transformatie. Mezelf kunnen openen. Ik heb ervaren en bevestigd gekregen dat ik de energieën goed kan aanvoelen, dat ik meer weet dan ik op durf te vertrouwen. Heel fijne begeleiding, fijne groep, heerlijk eten, fijne sfeer en ervaren dat dit een goede plek is!
  • Een warm bad. Hoge energie. Christus ~ energie, verbazing hoe het direct stroomt. Blijheid en een hele nieuwe wereld heb ik ervaren.
  • Het viel mij op dat ik al binnen de eerste twee dagen soepeler in mijn gewrichten werd. De energie beter voelde stromen in mijn lichaam. Fantastisch!!!

  Hoe ervaar je Noor (docent) en May (assistent docent)?:

  • Heel liefdevol en zorgvuldig. Prettig, licht en toch met beide voeten op de grond. Erg prettig. Ongelooflijk geduldig, zorgvuldig en heel liefdevol.
  • Streng en rechtvaardig, gefocused, attent, goed afgestemd, een kei (letterlijk en figuurlijk) in dit energetische werk.
  • Aanvullend en aanvoelend, zacht en zeker, geeft zelfvertrouwen en aanmoediging, vrouwelijk.
  • Beiden als positieve leraar en begeleider. Noor, naar mijn idee draag jij jouw kennis goed over en voelt het goed als jij in de buurt bent. May, ik ben erg blij dat jij de assistent bent, subtiele tips en begeleiding.
  • Ik ben zeer onder de indruk van de wijsheid en diepgang die Noor heeft. Zowel haar lessen als het lesmateriaal zijn gedegen en onderbouwd.

  Hoe was de verzorging van de maaltijden voor jou?:

  • Uitstekend!! Compleet en feestelijk! Als een cadeau. mooi bereid, erg fijn dat het biologisch is en erg lekker.
  • Het is een feest de heerlijke en afgestemde maaltijden van Gera te mogen eten. Het is ook fijn gewoon te kunnen eten wat de pot schaft omdat er zowel glutenvrij als lactose vrij gekookt wordt.

  Wat vind je van de omgeving (het pand) en verzorging?:

  • Helemaal prima! Makkelijk bereikbaar.
  • Als een Kado, Heerlijke plek, fijne ruimtes, ook genoeg figuurlijke ruimte. Goed opgezet! Prachtige plek met een hele goede, warme en gastvrije sfeer.

  Heb je opmerkingen over het lesmateriaal (syllabus)?:

  • Zo te zien prima. Prettig en uitgebreid. Fijn om deze syllabus als naslag werk te hebben. Zeer gedegen en met diepgang.

  Eigen opmerking:

  • Heel veel dank! Je bent uitstekend bezig, ik hoop dat je zo integer en zuiver bij jezelf mag blijven. Met Liefde Groet..F.
  • Naam van het Centrum vind ik prachtig - helder/licht. Prettig zoveel werktafels. Ik heb iets geleerd om te gaan doen en opvallend hoe dat direct al stroomt. B.F
  • Ik vond het een erg positieve ervaring. Een mooie groep en ik voel me veilig bij jullie begeleiding. Ik zou graag door willen gaan met Christus Energie Healer III.
 • STUDENTEN

Contactgegevens

Noorderlicht Academie
voor Fonoforese & Esoterische Opleidingen,
Healing, Coaching & Therapie

Hulst 96
5662 TK Geldrop

E:
T: 06 28423459


© Noorderlicht Academy - Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.