Noorderlicht Academie 

voor Fonoforese & Esoterische opleidingen

Privacy verklaring

Middels dit formulier kun je toestemming geven dat wij jouw persoonsgegevens bewaren en lezen hoe wij je persoonsgegevens beschermen. Dit is nodig om in te vullen voor elke cliënt en elke student of cursist van Noorderlicht Academie. Wij dank je.
De velden met een * zijn verplichte velden.

Persoonlijke gegevens
Privacy verklaring op basis van de wetgeving AVG

De Noorderlicht Academie voor Fonoforese & Esoterische opleidingen, gevestigd aan de Hulst 96 te Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens: Http//www.noorderlicht-academie.nl Hulst 96 - 5662TK Geldrop +31 (0)628423459
Noor Elffers is de functionaris Gegevensbescherming van de Noorderlicht Academie.
Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Noorderlicht Academie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons versterkt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorte plaats, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mail adres, IP-adres.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een inschrijfformulier, intakformulier, aanvraagformulier of enig ander formulier op deze website aan te maken. Via correspondentie of telefonisch overleg. Locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website(s), gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit begrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De  Noorderlicht Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Godsdienst of levensbeschouwing, gezondheid of psychische gezondheid, Burgerservicenummer (BSN). Dit zijn gegevens die jij zelf aan Noorderlicht Academie verstrekt. Wat jij ons niet geeft hebben wij ook niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Noorderlicht Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betalingen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, flyer, studiegids of andere promotiemateriaal.
  • Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten af te leveren.
  • De Noorderlicht Academie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • De Noorderlicht Academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Noorderlicht Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat je persoonsgegevens als personalia, adres enz. bewaard worden tijdens en vlak na de opleiding/therapie. In overleg met jou bepalen we de termijn samen en anders bewaren we je gegevens maximaal drie jaar.

Delen van je persoonsgegevens met derden:

De Noorderlicht Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de assistent, die de opleiding die jij volgt ondersteunt, worden jouw gegevens alleen gedeeld wanneer dit nodig is voor de verwerking van jouw opleidings-/therapiegegevens en het jouw voortgang in de opleiding ondersteund. Dit gebeurt in onze opdracht en we sluiten een Geheimhoudingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Noorderlicht Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Noorderlicht Academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Noorderlicht Academie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geínformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Noorderlicht Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan de Noorderlicht Academie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter beschering van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
De Noorderlicht Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienebij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer wij niet reageren op jouw verzoek of jij je onvoldoende begrepen of gehoord voelt hierin.Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

De Noorderlicht Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatreglen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan in eerste instantie contact met ons op via of wanneer je het gevoel hebt niet gehoord of begrepen te worden, met onze vertrouwenspersoon B. van der Wilt of de klachtenorganisatie

Hierbij verklaar en onderteken ik, dat ik kennis heb genomen van de AVG wet en de daarbij behorende rechten. Ik sta de Noorderlicht Academie toe mijn gegevens op te slaan en te beheren tot wederopzegging of met een maximale termijn van drie jaar.

Hierbij verklaar en onderteken ik, (Vul hier je naam in) dat ik kennis heb genomen van de AVG wet en de daarbij behorende rechten. Ik sta de Noorderlicht Academie toe mijn gegevens op te slaan en te beheren tot wederopzegging of met een maximale termijn van drie jaar.
Inschrijving versturen
Vragen?

Contactgegevens

Noorderlicht Academie
voor Fonoforese & Esoterische Opleidingen,
Healing, Coaching & Therapie
Kvk: 30208330

Molenstraat 2
5664 HV Geldrop

E:
T: 06 28423459


© Noorderlicht Academy - Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.