Zielenbevrijder

Entiteiten en duistere energieën leren loskoppelen en verlossen.

22 dagen totale nascholing verspreid over twee jaar.

COVID19: We werken in kleine groepen op gepaste afstand van elkaar en volgen de richtlijnen van het RIVM.

Master tot Zielenbevrijder
Zielenbevrijder is het leren je ik-kracht te versterken om entiteiten en duistere energieën die in ons als mens, dier en omgeving aanwezig kunnen zijn, te helpen bevrijden. Zo leer je zowel jezelf als de ander te bevrijden van de schaduw, dubbelganger of duistere krachten.

Een sterke Ik-kracht ontwikkelen is het advies en bewustzijn hebben van wat de mens, die last heeft van entiteiten en demonen, zelf doet en laat. Een bezetene heeft vaak geen idee op welke wijze het tot de bezetting gekomen is, hier zelfbewustzijn op krijgen is uitermate belangrijk.

De zielenbevrijder dient zelf een sterke Ik-kracht te hebben (dit is geen ego).

Bewust worden en bewustzijn is de essentiele transformatie naar vrijheid

Alomvattende liefde en Christuskracht is de basis voor elke zielenbevrijding

 • INHOUD

  Innerlijke houding
  Om de Master Zielenbevrijder te kunnen doen is het absoluut noodzakelijk om een stevige achtergrond te hebben, goed in je lichaam gegrond te zijn en innerlijk vrij te zijn in je ziel en een verbinding aan willen gaan met Christus, de grootste kracht, God, Grote Geest, Allah of hoe voor jou de Grootste Ene ook mag heten.

  Een zielenbevrijder is eigenlijk een exorcist doch met dat verschil, dat we belang eraan hechten dat de entiteit, demon of duistere ziel, die in een mens aanwezig is, geholpen wordt de weg te vinden naar het licht, of terug naar het donker al naar gelang de wens. Zo werkt de zielenbevrijder twee kanten op. Bevrijdt de ziel van de bezetene en bevrijdt de ziel van de bezetter.

  De zielenbevrijder voelt de roeping om zowel de bezetene als de bezetter te bevrijden.

  Normaal wordt bij het uitdrijven met name gekeken naar de mens die bezeten is en wordt de bezetter eruit gedreven. Tijdens dit uitdrijven is het echter bijzonder belangrijk om als zielenbevrijder te zorgen dat de bezetter werkelijk uit de omringende omgeving is van de bezetene, dus opwaarts naar het licht of terug naar het duister.

  Verder is het bewust worden waarom de bezetter ruimte heeft gekregen in de bezetene een belangrijke taak van de zielenbevrijder. Wanneer er weerhaken zijn waarop een bezetter kan aanhaken of wanneer er loze ruimte is waarin de bezetter zich kan nestelen dan is er mogelijkheid dat de geschiedenis zich herhaalt.

  De opleiding is gericht op het leren van een brede vorm van uitdrijven. Zowel de sjamanistische wijze als de christelijke wijze zullen aangeleerd worden. Ook wordt er tijd besteedt aan hoe het in de islamitische cultuur gedaan wordt. Het is uitermate belangrijk dat je als Zielenbevrijder je eigen vorm die echt bij jou past gaat ontwikkelen en dit kan over geloofsgrenzen heen gaan.

  De uitdrijvingen doet een zielenbevrijder nooit alleen. Elke uitdrijving wordt met minimaal twee tot drie geschoolde mensen gedaan.  Aan elke uitdrijving gaan bewustwordings sessies vooraf. Na elke uitdrijven zijn er ondersteunende sessies die de ontwikkeling van de cliënt verder volgen en in de gaten houden.

 • INTRODUCTIE DAG

  Voorbereiding Master opleiding
  Vooraf aan deze masteropleiding is een degelijke screening. Het is een pittige opleiding die van jou vraagt dat je stevig in je gronding en Ik-kracht staat. Hierbij is (te) veel ego eerder een sta in de weg dan een hulp.

  Na de inschrijving ontvang je een vragenlijst die wij graag ingevuld retour ontvangen. Naar aanleiding van de antwoorden die je hebt gegeven bekijken Ruud en Noor of er een voorgesprek nodig is. Ook al volg je nu, of heb je in het verleden een andere opleiding bij Noor of Ruud gevolgd, kan dit gesprek gewenst zijn.

  Introductielesdag
  We vragen ieder bij de introductielesdag aanwezig te zijn, zodat zowel Ruud als Noor en jijzelf de mogelijkheid hebben om te voelen of het echt de tijd is en passend is dat jij deze masteropleiding gaat doen.

  De introductielesdag zal zijn op 14 juli 2019 van 10.00 – 17.00 uur.
  Kosten hiervoor zijn € 45.00 euro.
  Een individueel gesprek met Ruud en Noor zal noodzakelijk zijn wanneer je niet tijdens de introductielesdag aanwezig kan zijn.
  De kosten voor dit gesprek zijn € 90,00 euro.

  De dag ziet er als volgt uit:
  9.30 is de deur open en staat de koffie en de thee klaar.
  10.00 Beginnen met een rondje kennismaking
  10.30 Meditatie 
  11.00 Uitleg oefening 1
  11.15 Oefening 1 
  12.15 Uitleg opleiding en vragen 
  13.00 lunch (Zelf lunch meenemen) 
  14.00 Uitleg oefening 2
  14.15 Oefening 2 
  15.45 Uitleg oefening 3
  16.00 Oefening 3
  16.45 Rondje ter afsluiting & daarna eventueel inschrijven in de opleiding wanneer dit nog niet is gedaan.

  Indien je nog persoonlijk met ons wilt spreken omtrent deze opleiding  of je hebt nog twijfels, is dit het moment.

  Hartelijke groet Ruud en Noor

 • DUUR

  De nascholingsopleiding bestaat uit 22 dagen

  Dit is verdeeld in drie niveau's per jaar ( 11 lessen). Je schrijft je per jaar (11 lessen) in,
  je kunt wel in termijnen betalen.

  Introductie lesdag 14 juli 2019
  De introductielesdag is een verplichte dag, mocht je niet kunnen op deze dag dan spreken we een één op twee gesprek af, dit gesprek is zowel met Ruud als met Noor. Zowel aan de introductielesdag als aan het introductiegesprek zijn kosten verbonden.

  Eerste jaar

  • 5 dagen niveau I:  Hier ontwikkel je de basis voor het herkennen van de bezetenheid en de bezetters.  
  • 3 dagen niveau II:   Je ontvangt de Sjamanistische aanwijzingen voor het maken van een heilige ruimte en de basis van de uitdrijving op Sjamanistische wijze. Ook leer je de diverse krachten van de dierenwereld onderscheiden.
  • 3 dagen niveau III:  Je ontvangt de Christelijke aanwijzingen voor een uitdrijving met behulp van Christelijke attributen, teksten en boeken. 
  Tweede jaar
  • 5 dagen niveau IV:  Verdieping in de kennis en mogelijkheden o.a. ook de uitdrijvingsvormen van de Islam. 
  • 3 dagen niveau V:   Herhaling van de Sjamanistische aanwijzingen en zelf uitdrijvingen doen met behulp van andere cursisten onder leiding van de docenten.
  • 3 dagen niveau VI:  Herhaling van de Christelijke aanwijzingen en zelf uitdrijvingen doen met behulp van de anderen cursisten onder leiding van de docenten.
 • LESSTOF

  Een greep uit de lesstof die wordt aangeboden:
  • Vreemde energieën
  • Energetische vervuiling
  • Eigen zuivering en reiniging
  • Engelen krachten en tegen machten
  • Hulp aan dwalende en dolende zielen
  • Hoe herken ik entiteiten en demonische krachten, wat is hun uitwerking op ons, op welke wijze geven wij hen (ongewild en vaak onbewust) ruimte in ons.
  • Versterken van onze eigen IK kracht en verbinding met Christus en hogere krachten als God, Heilige Geest, Grote Geest, Allah, Thoth, Maria, Maria Magdalena, Boeddha en Manu (Manicheïsme).
  • Kracht voorwerpen als Kruis (gelijkbenige- en lijdenskruis), Ankh, Axis mundi Vajra, maar ook sjamanistische kracht voorwerpen van dieren.
  • Heilige geschriften als Bijbel, Koran, Thora, Edda, Tripitaka, I Ching, Veda's, Baghavad Gita, Tao Te Ching.
  • Krachtige teksten, spreuken en psalmen die gebruikt worden tijdens de zielenbevrijdingen. O.a. zullen we werken met de zeven IK-BEN zinnen en de Grondsteen spreuk van Rudolf Steiner.
  • De meest voorkomende ziektebeelden; psychopathologie (DSM 5)
  • Heilige krachtplaats maken, een ceremoniële ruimte, op Sjamanistische wijze.
  • Aanwijzingen voor Sjamanistische loskoppelen plus beoefenen.
  • Aanwijzingen voor Christelijke loskoppelen plus beoefenen.
  • We besteden aandacht aan verschillende religieuse vormen van loskoppelen.
  • Heilige zalfolie en wijwater leren maken.
  • Leren zuiveren en bevrijden van entiteiten en demonen.
  • Leren zuiveren van huis en haard.
  • Medicijnwiel legging speciaal voor een ceremoniële ruimte waarbinnen de uitdrijving plaats kan vinden.
  • Rituelen van zuiverheid en innerlijke Ik kracht.
  • Wereld- en mensheidsontwikkeling om een theosofisch en geesteswetenschappelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de mens in alle stadia van de wereldontwikkeling en daarmee ook inzichten te verkrijgen in de licht wereld en het boze.

   

 • DOCENTEN

  Docenten:
  Ruud Pfundt (werkt op sjamanistische wijze) 
  Noor Elffers (Manicheër)

  De kans is groot dat er in het tweede leerjaar nog een docent bij komt.

  Introductiegesprek
  De docenten bepalen of je wordt toegelaten bij de master opleiding aan de hand van een individueel gesprek en/of de introductieles. Uiteraard kun je zelf een toelatingsgesprek aanvragen. Hierbij kun je aangeven of je dit gesprek in Belgïe (met Ruud) of in Nederland (met Noor en evt. Ruud) wil laten plaats vinden.

  Ruud Pfundt

  Ruud Pfundt van de Keerkring Spiritueel

 • DATA

    14 t/m 18 juli 2021 Zielenbevrijder  uiterlijke inschrijving tot 30 juni 2021

  Vervolg Zielenbevrijder: data volgen nog.

 • INVESTERING

  Kosten
  Alle meerdaagse blokken worden aangeboden met veganistische of vegetarische maaltijden (lunch en diner).

  14 juli introductiedag van 10.00 - 17.00 uur  € 45,00 euro (zelf lunch meenemen) Mocht je niet kunnen op deze dag dan is een gesprek belangrijk. Dit gesprek is zowel met Ruud als met Noor, kosten hiervoor zijn € 90,00 euro

  Het is niet mogelijk om een deel te volgen. Je schrijft je per jaar in en in dit jaar zetten drie niveau's. Het is wel mogelijk gespreid te betalen per niveau.

  Eerste jaar

  • 5 dagen niveau I:  € 777,00 euro incl. maaltijden.
  • 3 dagen niveau II: € 475,00 euro incl. maaltijden.
  • 3 dagen niveau III: € 475,00 euro incl. maaltijden.

  Tweede jaar

  • 5 dagen niveau IV:  777,00 euro incl. maaltijden.
  • 3 dagen niveau V:   475,00 euro incl. maaltijden.
  • 3 dagen niveau VI:  475,00 euro incl. maaltijden.

  Elke eerste lesdag van een blok begint om 10.00 uur en eindigt om 21.00 uur,
  Elke volgende lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
  Elke laatste lesdag van een blok begint om 9.30 en eindigt om 17.00 uur met uitreiking van een deel certificaat.

  Bijkomende kosten:

  Naast het volgen van de lessen in groepsverband is het verplicht eigen consulten te volgen. 1 consult per niveau. Verder is het belangrijk dat je voor het ontvangen van je diploma 6 eigen uitdrijvingen/bevrijdingen doet in het bijzijn van een docent en een medecursist.

  • Verplichte consulten voor jou zelf: 6 x € 90,00 euro = € 540,00
  • Verplichte uitdrijvingen/bevrijding geven onderleiding van docent: 6 X € 90,00 euro = € 540,00 (dit kun je in jouw eigen tempo doen, wellicht in een derde jaar)
  • Heilige olieën: € 144,00 euro (8 flesjes olie a 18.00 euro per stuk, niet verplicht)
  • Hier komen nog bij jouw eigen attributen die jij graag wilt aanschaffen voor jouw vorm van uitdrijven, plusminus € 150,00 tot € 450,00 euro afhankelijk van jouw keuzes.
   Je ontvangt bij elk niveau een syllabus met overzichtelijk lesmateriaal van de diverse uitdrijvingsvormen.
  Toelatingseisen
  Vooraf kan de opleiding Zuiver Waarnemen of de opleiding Christusenergie Healer dienen als vooropleiding. Een gedegen opleiding als Energetisch therapeut/healer of Lichtwerker én een goed voorgesprek met Ruud Pfundt & Noor Elffers is de toelatingseis. Mocht je deze vooropleidingen niet gehad hebben en toch menen deze Master te willen/moeten volgen, kom dan in gesprek met ons. Soms is het leven an sich al de juiste vooropleiding.

  Totaal aantal uren:
  140 uur les- en consultgebonden uren. Hier komen nog de uren bij voor de eigen verslagen. Het is de bedoeling voor je diploma om verslagen te maken van de sessies die je zelf geeft en reflectieverslagen per niveau. Deze uren zijn er nog niet bij gerekend omdat dit voor ieder verschillend is. Gemiddelt doe je over een verslag een uur. We nemen geen examen af, daarvoor in de plaats vinden we aanwezig zijn bij de lessen zeer belangrijk. Hier wordt geoefend en ondersteuning gegeven die nodig is om het vak als zielenuitdrijver goed te leren.

  Lees voor het inschrijven de betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden rustig door.

   

 • THERAPEUTEN

  Hier komen de afgestudeerde therapeuten te staan, dit zal zijn eind maart 2021.

 • ERVARINGEN

  De opleiding start dit jaar voor het eerst. Zodra er een eerste niveau gegeven is, zal hier te lezen zijn hoe de cursisten dit hebben ervaren.
 • STUDENTEN

Contactgegevens

Noorderlicht Academie
voor Fonoforese & Esoterische Opleidingen,
Healing, Coaching & Therapie

Hulst 96
5662 TK Geldrop

E:
T: 06 28423459


© Noorderlicht Academy - Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.