Supervisie Traject

Energetische Vaardigheden

10 dagen voor therapeuten, healers & coaches.

Wil jij je energetische vaardigheden vergroten, versterken, uitbreiden en een update geven, dan is dit traject geschikt voor je. Of je nu met mensen of dieren werkt, de tools die je leert zijn altijd in te zetten zowel in je persoonlijke leven als in je werkveld met cliënten.

Wil jij casussen inbrengen en aan de hand van jouw casus tips en opbouwende feedback ontvangen?

Dit supervisietraject is gericht op het verbreden en verdiepen van de beroepsontwikkeling en het versterken van het persoonlijk meesterschap en de eigen energetische competenties. Je wilt beter kunnen aanvoelen wat er met je cliënt aan de hand is en je cliënt kunnen begeleiden naar meer bewustzijn in de eigen processen.

Een aantal voorbeelden:

 • Op energetisch gebied voel jij je niet competent genoeg om echt waar te nemen wat er aan de hand is. Waarom de cliënt met de klacht loopt. Je wilt meer voelen, zien, zuiverder waarnemen en achter de dingen kunnen kijken.
 • Je voelt dat er meer is bij die ander en het lukt je niet om dit naar boven te halen. Misschien mis je de methodieken ervoor? Wellicht durf je niet echt door te pakken, bang dat de emoties de ander of jezelf te veel worden.
 • Je wilt je skills als energetisch therapeut vergroten en verfijnen.  Je wilt kunnen communiceren met de energie van de client, waardoor je helder krijgt wat er speelt.
 • Je wilt beter onderscheiden wat van de ander en wat van jou is. Je wordt voor je gevoel te veel meegenomen in de processen. Je wilt beter bij jezelf kunnen blijven.
 • Je voelt je eigen potentie en kunt er (net) niet bij.
 • Je wilt je verder bekwamen in technieken en methoden zodat je meer handvatten hebt om je cliënt te ondersteunen.
 • Je vindt het prettig om samen te kijken naar je casus. Om hierover te sparren met andere therapeuten, trainers, coaches etc. Om gelijk gestemden te ontmoeten en ideeën en mogelijkheden uit te wisselen en wellicht uit te proberen met elkaar.
 • ENERGETISCHE VAARDIGHEID

  Wat zijn energetische vaardigheden?

  De Energetische vaardigheden onderscheid ik in twee hoofd stukken:

  1. Psycho-Energetische vaardigheid
  2. Healing-Energetische vaardigheid

  De Psycho-Energetische vaardigheid is zittende, verbaal en non-verbale communicatie.

  • Wat is de houding van je cliënt en wat verteld deze houding je. Hoe verfijnt kun jij dit waarnemen? De grove houdingen kennen we vaak wel, gesloten zitten, open zitten. Kunnen we de verfijndere bewegingen en mimiek ook lezen?
  • Wat vertelt je cliënt en wat wordt er niet verteld in woorden maar wel tussen de regels door. Ben je als therapeut/coach goed genoeg om tussen de regels door te lezen?
  • Welke vragen stel jij als therapeut/coach en wat wordt daarop geantwoord? In hoeverre hoort de cliënt jouw vraag? In hoeverre geeft je cliënt antwoord op je vraag? Wat zit er voor sleutel in het antwoord van je cliënt? Wat kun je lezen uit het antwoord? Heel vaak kun je met een antwoord meerdere kanten op. Welke kant kies jij als therapeut om aan te spreken? Dit zegt veel over jezelf.
  • Welke methodieken kun jij inzetten en hoe zet jij ze in? Op welke wijze pak je energetisch problemen aan waar je cliënt mee komt? Met methodieken bedoel ik: Helende reis van Brandon Bays. Of Beperkende Banden Verbreken of Gang met deuren van Phillis Kristal. Of innerlijk kindwerk -zilveren schaal of regressie/ reïncarnatie methode van Henri de Vidal de Saint Germain. Etc. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Welke weg kies je en hoe diep durf je daarin te gaan met je cliënt. Hoe je dit aanvliegt, doorvliegt en uitvliegt zegt alles over jou als therapeut.

  Het merendeel van het Psycho-Energetische werk is onder te verdelen in twee elementen:

  1. Eigen energie: daar waar de cliënt te maken heeft met eigen geblokkeerde energieën die onverwerkt zijn gebleven. Er zijn hiervoor heel wat wegen om het aan te pakken (meer dan ik hierboven opnoem) boven al komen we hierbij het Innerlijk Kindwerk of wel ‘IK’ werk.
  2. Niet eigen energie: Dit betekent dat er vreemde energie aangehaakt is, meereist, ingeslikt is. Dit gaat in de weg zitten zodra de cliënt bewuster wordt en innerlijk zich ontwikkelt.

  Ken je als therapeut/coach het verschil tussen eigen- en vreemde energie van je cliënt? Kun je dit aanvoelen en kun je dit aangevoelde gevoel ook met je denken en weten staven. Hoe kom je hierachter? Welke vragen kun je stellen om helderheid te krijgen.

  Vaak is bij de cliënt een heel groot deel een onverwerkt trauma wat op het moment dat de gebeurtenis speelde niet verwerkt kon worden. Hierdoor is de cliënt in een overlevingsmechanisme gestapt. Wanneer we hieraan gaan werken komen we niet alleen het eigen innerlijke gevoel tegen wat verkreukelt is geraakt en in paniek, angst, vertwijfeling of schuldgevoel is gekropen, maar ook woorden en energieën die andere tegen je cliënt hebben gezegd of gevoeld.

  Deze laatste categorie energieën zijn ‘niet eigen energieën’ ook al zijn deze energieën soms meer dan b.v. 40 jaar bij iemand. We spreken hier ook niet over entiteiten maar over veelal mentale- en emotionele energie van een ander persoon of andere personen.

   

  Healing Energetische Vaardigheden

  Hier wordt bedoeld alles wat we aan de behandeltafel doen. Uiteraard is er ook healing mogelijk op de stoel of tijdens het wandelen. We richten ons in deze 9 dagen op het healingwerk aan de behandeltafel.

  1. Scannen: Hoe maak je een goede scan-anamnese: Hoe scan je, waar let je op en wat kom je daarin tegen? Hoe verwoord je wat je tegenkomt? Dit luistert behoorlijk nauw. Wanneer we als therapeut bepalend zijn is er geen eigen vrije ruimte meer voor de cliënt om in zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken. Toch is de cliënt niet voor niets bij je en vraagt je om mee te kijken.
  2. Communiceren met de energie van de cliënt: Door met de energie van de cliënt te communiceren, er vragen aan te stellen en te luisteren naar de antwoorden die het energetische veld je teruggeeft, ontdek je waar de blokkade, trauma of stagnatie mee te maken heeft of is ontstaan. Hier heb je geen Christiane Beerlandt – ‘Sleutel tot zelfbevrijding’ voor nodig. Je kunt dit zelf met enige oefening.
  3. Reinigen en opschonen: Sommige energieën zijn al afgewerkte energieën die nog aanhangen en alleen maar in de weg zitten. Als een soort vuilniszak die in de hoek staat en iedereen loopt erlangs heen, niemand bedenkt om het op te ruimen. Dit is wel essentieel om te doen. Zolang deze vervuilde energie in het systeem blijft zitten is er minder ruimte om te ontwikkelen en bepaalde ontwikkelingsstappen kan de cliënt dan ook niet maken.
   Hoe schoon je de energie van je cliënt en waarom zou jij dat doen? Hoe zorg je dat jij niet vervuilt raakt? Hoe zuiver jij jezelf na afloop en hoe zuiver je jouw praktijkruimte?
  4. Healing: Dit is het genezende en herstellende gedeelte. Door healing zet je het zelf genezend vermogen van je cliënt aan het werk. Welke vorm van healing is om het even. Het gaat om de liefde die je hebt/voelt en de liefde energie die je doorgeeft. Hiervoor is het belangrijk om goed afgestemd te zijn. Goed gegrond te zijn. Goed in balans te zijn met jezelf.

  Beide delen van de energetische vaardigheden, zowel Pyscho-Energetisch- als Healing ondersteunen elkaar in het ontwikkelen, verfijnen en zuiverder leren waarnemen in de energie van je cliënt. Het ene werk bevrucht het andere werk.

  Door jezelf in gespreksvoering zekerder en verfijnder te maken ontwikkel je ook vermogens voor het healing werk. Door jezelf in het healing werk, en dan met name het scannen en communiceren met de energie te bekwamen, leer je verfijnder waarnemen in het energieveld.

 • INHOUD

  Zie ook onder de knop INDRUK voor meer inhoudelijke informatie.

  De grootste inhoud van dit supervisie traject zijn de vragen en casussen die jij zelf meeneemt.

  Verder zullen we o.a. de volgende vier lagen van onszelf onder de loep nemen:

  1. Je denken |
   Persoonlijk gericht: Wat zijn jouw ontwikkelingsdoelen? Hoe kijk je naar jezelf, wat denk je over jezelf en welk effect heeft dit op je leven.
   Cliënt gericht: Hoe kan ik het bewustzijn van mijn cliënt vergroten zodat de issues een bewustwordingsproces zijn van de cliënt i.p.v. mijn verantwoordelijkheid.
  1. Je voelen |
   Persoonlijk gericht: Hoe voel jij je doorgaans en op welke wijze zou je dit willen upgraden naar een prettiger, gelukkiger en je vrijer voelen.
   Cliënt gericht: Hoe kan ik voelen wat er met de cliënt aan de hand is. Hoe kan ik mijn helder waarnemende vermogens versterken en verfijnen zodat ik energetisch meer kan voelen.
  1. Je handelen |
   Persoonlijk gericht: Hoe leef je in je doen en laten? Waar ben je tevreden mee en waar komt onvrede over jezelf om de hoek kijken?
   Cliënt gericht: Welke technieken en methoden heb ik om energetisch de cliënt voldoende te kunnen ondersteunen.
  1. Je achtergrond |
   Je visie & missie. Je geestelijk goed waar vanuit je werkt en leeft. Wat is je drijfveer, je passie en hoe blijft er passie in je werk. Hoe behoud je verbinding met je innerlijke licht en liefde.

  Wat er nog aanbod komt:

  • Zelfreflectie, zie de punten onder denken, voelen, handelen en achtergrond visie & missie, o.a. congruent zijn met jezelf.
  • Nieuwe methodieken en technieken. Competenties vergroten. Nieuwe vaardigheden aanleren waar nodig en wenselijk.
  • Werken aan de hand van eigen en ingebrachte casussen.
  • Feedback en advies ontvangen op eigen en ingezonden casussen en verslagen.
  • Energetisch scannen/voelen en waarnemen vergroten en verfijnen.
  • Energetisch healing vermogen versterken en bewuster maken.

   

   

 • INDRUK

  Voorop staat jullie wens en proces. Jullie casussen en vragen. Secondair is het hieronder staande programma.

  Studiedag 1 | 2 februari 2023: Persoonlijk gericht = Persoonlijk Meesterschap

  • Denken: Wat zijn jouw ontwikkelingsdoelen voor jezelf? Hoe kijk je naar jezelf, wat denk je over jezelf en welk effect heeft dit op je leven en je werk.
  • Voelen: Hoe voel jij je doorgaans en op welke wijze zou je dit willen upgraden naar een je prettiger, gelukkiger en vrijer voelen.
  • Handelen: Hoe leef je in je doen en laten? Waar ben je tevreden mee en waar komt onvrede over jezelf om de hoek kijken?
  • Spiritueel: Je visie & missie. Je geestelijk goed waar vanuit je werkt en leeft. Wat is je drijfveer, je passie en hoe blijft er passie in je werk. Hoe behoud je verbinding met je innerlijke licht en liefde.
  • Richting: Wat zou je in dit studiejaar willen ontwikkelen? Welke tools heb je nodig? Wat wordt je focus en waar zal je eindwerkstuk over gaan?

  Studiedag 2 | 2 maart 2023: Praktijk gericht = Beroepskwaliteit verhogen

  • Wat zijn jouw ontwikkelingsdoelen praktijk gericht?
  • Wat heb je nodig als competenties voor je eigen praktijk. Cliëntgericht.
  • Welk onvermogen kom je tegen? Wat betekent dit voor jezelf en voor je praktijk?
  • Welke veiligheid, vertrouwen of ruimte heb je nodig om hiernaar te kunnen kijken en hierin mogelijk een transformatie in te brengen?
  • Casusbesprekingen | Casusbesprekingen, Casus-demo of Casus-oefening dit hangt af van de casusinbreng die jullie als studenten hebben.

  Studiedag 3 | 30 maart 2023: Competentie Energetische vaardigheden versterken

  • Theorie: Energetisch waarnemen versterken/vergroten.
   • Basisvoorwaarden voor het energetische waarnemen doorspreken
   • Wat kun je tegenkomen tijdens het energetisch waarnemen?
   • Welke valkuilen zijn er tijdens het energetisch waarnemen?
   • Wat is ondersteunend voor puur en zuiver waarnemen?
   • Wat vertroebelt en verkreukelt de energetische waarneming?
   • Oefeningen op dit gebied gezamenlijk doorwerken.
   • Vragen uit de groep beantwoorden.
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.
  • Praktijk: Energetisch waarnemen versterken/vergroten.
   • Basisvoorwaarden voor het energetische scannen oefenen
   • Zuiver scannen zonder ruis en vertroebeling.
   • Uit- en instroom scannen aardesterchakra.
   • Communiceren met de energie van de cliënt.
   • Oefeningen op dit gebied gezamenlijk doorwerken.
   • Vragen uit de groep beantwoorden.

  Studiedag 4 | 27 april 2023: Competentie Psycho-Energetische vaardigheden versterken

  • Theorie: Psycho-energetische methodieken
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.
   • Psycho-energetische methodieken die ter tafel komen aan de hand van de ingebrachte casussen.

  • Praktijk: Vaardigheden oefenen aan de hand van een casus en psycho-energetische methodieken
   • Wat zorgt voor diepgang en het uitdiepen van het issue van je cliënt en waar moet je op letten. Welke signalen zijn belangrijk om op te vangen?

  Studiedag 5 | 25 mei 2023: Competentie Energetische communicatievaardigheden versterken

  • Theorie: Energetisch communicatie versterken/vergroten/uitbreiden.
   • Korte herhaling/demo energetisch scannen theorie.
   • Energetisch communiceren wat is het en hoe doe je het? Wat maakt dat dit je de tools geeft om tot elk antwoord te komen bij je cliënt?
   • Vragen uit de groep beantwoorden.
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.

  • Praktijk: Energetisch waarnemen & communicatie versterken/vergroten.
   • Korte herhaling: Uit- en instroom scannen aardester chakra.
   • Communiceren met de energie van de cliënt.
   • Onderlichaam – romp – hoofd scannen | welke verbindingen zijn er. Auralagen wat vertellen ze je?

  Studiedag 6 | 22 juni 2023: Competentie Psycho-Energetische vaardigheden versterken

  • Theorie: Psycho-energetische methoden onder- en bovenbewuste gebied betreden om antwoorden te vinden op vragen van je cliënt.
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.
   • Demo methoden om onder-en bovenbewuste gebieden te betreden om antwoorden te vinden op vragen van je client.
  • Praktijk: Vaardigheid oefenen methode om onder-en bovenbewuste gebied te betreden.
   • Hoe stel jij je vragen, waar let je op?
   • Wat verteld een antwoord? Hoe haal je uit het antwoord de kern voor je volgende vraag?
   • Waar let je op tijdens je sessie? Welke zaken geef je aandacht en welke laat je links liggen? Hoe zorg je dat je koers houdt en dat je niet afdwaalt?
   • Hoe begeleid je jouw cliënt in het proces, door het proces en uit het proces zodat de cliënt weer geland is in het dag bewustzijn en weer kan deelnemen aan het verkeer?

  Studiedag 7 | 28 september 2023: Competentie Energetische reinigende vaardigheden versterken

  • Theorie: Energetisch reiniging versterken/vergroten/uitbreiden.
   • Korte herhaling energetisch communiceren met de energie. Hoe zorg je dat jouw eigen issues geen rol spelen in je waarnemingen en in je feedback naar je cliënt toe?
   • Hoe scan je chakra’s of organen, waar let je op?
   • Hoe reinig je? Schoonvegen van chakra’s, organen, meridianen of blokkerende energieën.
   • Healing geven aan chakra’s en organen.
   • Vragen uit de groep beantwoorden.
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.
  • Praktijk: Energetisch reinigen versterken/vergroten
   • Korte herhaling: Uit- en instroom scannen aardester chakra. Eventueel communiceren met de vervuilde energie van de cliënt.
   • Scannen welk orgaan of welk chakra van de cliënt de meeste aandacht vraagt en zo ja waarom? Wat is er loos?
   • Reinigen: Schoonvegen van dit chakra en of dit organen ook in de auralagen erboven.
   • Healing geven aan dit chakra of dit orgaan.

  Studiedag 8 | 26 oktober 2023: Competentie Psycho-Energetische vaardigheden versterken

  • Theorie: Psycho-energetische methoden die voortkomt uit de casussen die jullie inleveren. Uit de vele methoden die ik in mijn rugzak heb, pluk ik die vaardigheden die voor de groep en de casussen die jullie inbrengen ondersteunend zijn om te leren. Dit kunnen b.v de volgende methodieken zijn: o.a.
   • de Helende reis van Brandon Bays.
   • de Gang met Deuren van Phyllis Kristal
   • de Beperkende Banden Verbreken van Phyllis Kristal.
   • Diverse methoden om met het innerlijk kind te werken:
    • o.a. klassieke methode innerlijk kindwerk,
    • Innerlijk kampvuur en
    • Innerlijk theater.
   • Leela,
   • Tijdlijn,
   • Energetische opstellingen,
   • Dolende zielen & entiteiten 
   • .... en nog veel meer - Stel je vraag maar ....
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.
   • Demo met gekozen methodiek.
  • Praktijk: Vaardigheid oefenen met de gekozen methodiek
   • In groepjes oefen je methodiek zodat je er mee kunt leren werken.

  Studiedag 9 | 23 november 2023: Competentie Energetische vaardigheden healing versterken

  • Theorie: Energetisch Healing versterken/vergroten/uitbreiden.
   • Korte herhaling energetisch reiniging.
   • Healing geven: Licht – liefde – kleur – kristal – klank – frequentie – er zijn vele elementen die het zelf genezend vermogen kunnen ondersteunen. Waar let je op bij het healing geven. Hoe zorg je dat de energie zuiver blijft en jij zo open mogelijk kanaal.
   • Vragen uit de groep beantwoorden. Welke vorm ken je? Hoe werk je ermee? Waar loop je tegen aan? Wat heb je nodig?
   • Casusbesprekingen | Casussen doorwerken met elkaar.Ik heb een groot scala aan healing technieken in huis. Naar aanleiding van wat er in de groep leeft zal ik de techniek aanbieden die voor de studenten het meest effectief is.
  • Praktijk: Energetisch healing versterken/vergroten.
   • Korte herhaling: Uit- en instroom scannen aardester chakra. Eventueel communiceren met de vervuilde energie van de cliënt.
   • Scannen welk gebied van de cliënt de meeste aandacht vraagt en zo ja waarom? Wat is er loos?
   • Reinigen: Schoonvegen van dit gebied.
   • Healing geven aan dit gebied.

  • 10de dag | 21 december 2023: Eindpresentatie & Eindwerstuk delen met je studie genoten.
 • DOCENT

  Noor Elffers

  Dit Supervisie Traject wordt begeleid door een gediplomeerd docent en ervaringsdeskundige. Noor Elffers heeft reeds 30 jaar onderwijservaring in het basis-, hoger- en beroepsonderwijs en 25 jaar ervaring als psycho-energetisch therapeut docent/trainer/healer.

  Haar sterke kanten zijn een liefdevolle veilige omgeving maken waarin jij met vertrouwen je stappen kan zetten. Haar grootste passie is om jou te zien groeien in je eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Zij is instaat je potentie en grootste ZIJN te zien en je daarnaar toe te begeleiden wanneer je dat wenst.

  Haar kracht als psycho-energetisch therapeut is het helder waarnemen van de energetische structuren die leiden tot blokkades, ziektes, ongemakken die er voor zorgen dat er te weinig stroming en kracht is in de energiehuishouding van de cliënt. Zij kan je meenemen in hoe je dit kan voelen en waarnemen en hoe je dit weer in beweging kunt brengen, zodat het zelf genezend vermogen van de cliënt de rest kan doen. Hierbij is de bewustwording van de cliënt mede een belangrijk element.

 • DOELSTELLING

  • (Beter) energetisch kunnen waarnemen in de energie van de cliënt om zo jezelf en de cliënt beter van dienst te kunnen zijn.
  • (Beter) reflecteren op eigen beroepshouding, zicht hebben op de invloed van de eigen socialisatie op het maken van keuzes als professional.
  • Competenties vergroten, verruimen en uitbreiden.
 • DOELGROEP

  • Deze supervisie is bedoeld voor mensen die met mensen of dieren werken en die zelf graag willen groeien en ontwikkelen.
  • Voor (Psycho)-energetische therapeuten, healers en coaches die verfijnder willen waarnemen in de energie van zichzelf en hun cliënt.
  • Voor therapeuten die vastlopen in bepaalde situaties in zichzelf of met hun cliënt.
  • Voor ondersteuning en feedback bij diverse casussen.

  De groep
  Supervisie wordt in een groep van min. 4 personen en max 8 personen aangeboden. Het traject telt 9 studiedagen. Elke maand een supervisie dag op donderdag van 10.00 – 17.00 uur.

  Niveau en gewenste voorkennis
  Van deelnemers wordt verwacht dat zij als therapeut, trainer, coach, energetisch therapeut, of als healer werkzaam zijn. Het niveau van de supervisie is HBO. We verwachten eigen inbreng en een actieve houding in de lessen.

 • DONATIE

  Praktische informatie

  • Donatie/investering: € 1440,00 (vrijgesteld van BTW) | Te betalen in 1 x, of in 3 x incl. admin. kosten, of in 9 x incl. admin. kosten.
  • Studiedagen: 9 trajectdagen en één afrondende dag van 10 – 17 uur | 10 x 6 uur = 60 uur
  • Verslaglegging na elke studiedag = 18 uur totaal (2 uur per studiedag)
  • Zelfstudie: 9 x 8 uur = 72 uur | De zelfstudie zit o.a. in een eindopdracht – gericht op de doelstelling die jij jezelf vooraf hebt gegeven. Je werkt je eigen leerprogramma uit, samen met de docent bespreek je de leerdoelen. Hiervan maak je een eindwerkstuk. Dit eindwerkstuk presenteer je op de laatste dag aan je mede-collega's.
  • Persoonlijke supervisie consulten minimaal 3 x tijdens het hele traject (niet in de prijs inbegrepen – je ontvangt wel studentenkorting) – 4.5 uur, plus verslag per supervisieconsult á 2 uur per verslag = 6 uur. Totaal 10.5 uur.
  • Data: Donderdagen 10 – 17 uur | 2 febr. 2023, 2 mrt, 27 april, 25 mei, 22 juni, 28 sept, 26 okt. en 23 november. 21 december is eindwerkstuk presentatie & bespreking & feestelijke afronding van het traject.

  • Bij de prijs inbegrepen:

   • 10 donderdagen van 10 – 17 uur
   • Koffie/Thee/Water/lekkers tijdens de studiedagen
   • Certificaat van deelname of certificaat van behaalde competenties
   • Feedback op eigen ingebrachte casussen (max. 9 casussen)
   • Eventueel ondersteunend lesmateriaal
   • Gratis deelname aan en online begeleiding via het studenten platform - Noorderlicht Community.

   

 • DATA

  Donderdagen 10 – 17 uur |

  1. 2 febr. 2023,
  2. 2 maart,
  3. 30 maart
  4. 27 april,
  5. 25 mei,
  6. 22 juni,
  7. 28 september,
  8. 26 oktober,
  9. 23 november,
  10. 21 december is eindwerkstuk presentatie & bespreking & feestelijke afronding van het traject.

Contactgegevens

Noorderlicht Academie
voor Fonoforese & Esoterische Opleidingen,
Healing, Coaching & Therapie
Kvk: 30208330

Molenstraat 2
5664 HV Geldrop

E:
T: 06 28423459


© Noorderlicht Academy - Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.