Meditatie: Stap in je Meesterschap

Meditatie: Stap in je Meesterschap

Stap in je Meesterschap

Meditatie met de energie van 11-11-11

Deze meditatie is ontvangen door Noor Elffers in de nacht van 10 op 11 november 2011

Je kunt de meditatie ook beluisteren Klik hier

 

Sluit je ogen en neem de tijd om je te verbinden met alle mensen. Laat je gedachten uitgaan over de hele wereld.Meditatie 11-11-11

Overal in de wereld zijn op dit moment groepen mensen verzameld om ceremonieën te houden, te mediteren en te vieren. Om onze krachten te bundelen is het goed om innerlijk een verbinding met al diegenen te maken in de wereld die stil  staan bij de ongelooflijke bijzondere energieën die vandaag en de komende twee dagen ons deel zullen zijn. Laat onze aandacht gaan naar het transformatie proces wat de aarde, de mensheid en de verschillende Universa doorgaan in deze NIEUWE tijd.

Wij zijn nu in de Nieuwe tijd. Het is niet morgen of volgend jaar maar het is NU. Door onze samenkomst vandaag en door verbindende intenties te maken over de hele wereld, ontstaat er een groot klankaccoord dat ons allen verbind en optilt naar een vrede voller bestaan. Deze golf, met onze intentie van verbinding, voegt zich samen met de Goddelijke golf van Meesterschap. Deze Licht golf vormt een geometrische matrix, een geometrisch krachtveld in en om ons, in en om de aarde. Deze Lichtgolf stroomt door het hele universum, als een steen die uitdijende kringen in het water laat ontstaan.

Zo zal ook onze intentie en ons klankaccoord golven.
In steeds wijder wordende kringen stroomt het Licht van Meesterschap door de wereld en alle werelden daaromheen.


Goddelijk ZijnHet getal I representeert God, de Aléénheid, Adonai, Yahweh, Yoshua, Shekina, Aloha Elohim, Adonai Sebayot. De Ene, het Al heeft vele namen. Zoveel namen als er levende wezens zijn.

Twee enen vormt het getal 11.

11 is een Meestergetal en is verbonden met “Spirituele Boodschap”.

Zij is de boodschapper die de spirituele openbaring en inspiratie vanuit hogere sferen en fijne Licht frequenties brengt.

Deze Golf van Licht is de architect van broederlijke liefde op grote schaal. Het Licht en de Duisternis staan naast elkaar. Zij zijn in evenwicht. Er is volkomen harmonie. Hieraan herken je de Meesterenergie.

11.11.11 Vandaag komt dit Meestergetal drie keer voor. Driemaal resoneert het meestergetal. Het bekrachtigd zichzelf en intensiveert zichzelf in herhaling. Alles wat zich herhaalt grijp dieper en krachtiger in. Het stroomt in ons Ether lichaam, in ons levenslichaam, verbonden met onze blauwdruk en ons DNA. In elke cel resoneert vandaag dit Goddelijk licht, deze Goddelijke Liefde, dit Meesterschap.

Deze hoge licht frequentie golf, deze energie die vandaag door ons allen stroomt en over de hele aarde met de tijdgolf mee golft, weeft een broederschap, een zusterschap, een verbondenheid in ons. Het roept ons op te ontwaken in ons Meesterschap. Roep nu jezelf op te ontwaken.

"Ik nodig mijzelf uit om de dualiteit los te laten. Ik nodig mijzelf uit om deze stap in het hier en nu te maken. Ik stap in het Licht, in de broederschap, in zusterschap en sta in deze Harmonische Meesterenergie.

Het is als het ware springvloed vandaag. De golf van de samensmelting is Hoog. Ik surf mee op deze prachtige hoge Lichtgolf. Ik vier het Feest van de Harmonische Convergentie, de Samensmelting. De samensmelting van Dualiteit. Van goed en kwaad, van licht en donker, van liefde en haat.

Ik stel mijzelf voor hoe een intense lichtgolf vol liefde en Meesterschap over de aarde stroomt, door alle mensen stroomt, in alle harten van alle levende wezens stroomt. Deze activiteit opent in mijn ziel, in mijn hart, een poort. Zo kan ik door de Poort van Licht en Liefde gaan, samen met de hele mensheid.

God raakt onsIk wordt nu aangeraakt door de Engelen, door het Goddelijke in mij om NU mijn Meesterschap te omarmen. Ik nodig mijzelf uit om verbinding te maken met mijn Hogere Zelf, mijn wijze Meester om mijn Meesterschap te vieren. Ik nodig mijzelf uit om samen met mijn Hoger zelf mijn lagere zelf te omarmen. Zo maak ik verbinding met mijn Hogere en Lagere IK. Deze verbinding in mij maakt dat ik klaar bent om de Nieuwe stap te zetten. Ik sta op het wendepunt, het ascension punt. Alles is in kaart gebracht om de nieuwe stap te zetten. Om het nieuwe geboren te laten worden. Om mijn Goddelijke kracht te herinneren en de samensmelting te voltooien met het Licht en Liefde".

Het nieuwe wat geboren mag worden is reeds lang in ieders hart als een kiem gelegt. Het heeft lange tijd gewacht. Het wachtte op het moment van ontwaken. "Mijn ontwaken. Ontwaak!, ontwaak!, ontwaak!". De Goddelijke kiem in ons hart roep om te ontwaken. Dit is de Goddelijke Kiem van Meesterschap.

"In het centrum van mijn hart is mijn verbinding met het Goddelijk Zijn. Ik draag een van de vele namen van God in mij". Ieder van ons draagt de naam van God in zijn hart. Luister naar de vele namen van God en voel in je hart welke naam met jouw kiem resoneert. Onthoud deze naam. De in jouw hart resonerende naam van God. Onthoud deze naam en spreek hem zachtjes innerlijke keer op keer in jezelf. Laat jouw Goddelijke naam resoneren in je hart en verbind je met je Meesterschap.

God, Alaha, Adonai, Adonai Sebayot, Aloha Elohim, Shekina, Yahweh, YaHVeH Elohim, YaHVeH M'kadesh, YaHVeH Shalom, Elohay Kedem, Eloha Mishpat, Elohay Selihot, El Olam, El Rachum, El  Hannora, Elshadai, Eli, El, Hashem, Yoteh Oteh, Umin Tumin, Yoshua Yahweh, Jehova, Logos, Yahweh sebaoth, An –Nur, Jahweh Shammah, Hasiem, Theos, Elohay Yishi, Elohim Kedoshim, Elohay Elohim, Immanu El, ELAH, Yahweh – Sabaoth, IK BEN" Ik Ben, Ik Ben.

Herhaal de naam van God in jouw hart. Herhaal de naam in jouw hart drie keer. (Yoshua Adonai Sebayot Yahweh Nur)

"Ik (Yoshua Adonai Sebayot Yahweh Nur) ben Goddelijk bewustzijn". (3 x)

"Ik (Yoshua Adonai Sebayot Yahweh Nur) neem bewust mijn eigen Goddelijkheid aan". (3 x)

"Ik (Yoshua Adonai Sebayot Yahweh Nur) vier mijn Goddelijke zijn in elk woord, in elke gedachte, in elke handeling". (3 x)

"Ik (Yoshua Adonai Sebayot Yahweh Nur) resoneer met Licht en Liefde, Vreugde, geluk en Vrede". (3 x)

 

Ik dank alle mensen die hier vandaag zijn.
Ik dank alle mensen over de hele wereld die met hun intentie aansluiten bij de vloedgolf van Meesterschap 11.11.11.
Ik dank alle lichtwezens, Engelen, opgestegen Meesters, en het Goddelijk zijn voor deze samensmelting.
Dank, dank, dank.

Lichtgroet Noor Elffers