Workshops

Lezing Engelen, Krachten en Tegenmachten

Er zijn vele Engelen en andere Goddelijke wezens die ondersteunend werken op de mens.

 Naast de Liefdevolle lichtwereld met  Engelen bestaat er ook een donkere wereld met gevallen Engelen en andere wezens die ik in deze lezing de Tegenmachten noem.

Tijdens de lezing zal ik een hiërarchische indeling maken van de Engelen en Tegenmachten. Dit is geen indeling van beter of slechter maar een indeling in frequentie van de energie. Zoals we op de piano de zwarte en witte toetsen naast elkaar kennen, zo kennen we ook een onderverdeling van het goede en het boze. Beide energieën kunnen op dezelfde plaats zijn vlak bij elkaar.

Er wordt een beeld geschetst hoe de Tegenmachten zijn ontstaan en op welk gebied van de mens zij inwerken.

In deze tijd is het heel belangrijk om de Tegenmachten te kennen. Zoals in het sprookje; wanneer je de naam kent van Repelsteeltje dan heeft hij geen macht meer over jou. Wanneer je jouw schaduwkant kent is haar werking op jouw dagelijks leven anders.

Naast het vertellen wat gepaard gaat met een powerpoint presentatie met veel afbeeldingen, zullen we een meditatie doen én een oefening om te leren omgaan met Tegenkrachten in onszelf en in onze omgeving.

Kosten: 12.00 euro incl. thee. Syllabus van de lezing is te verkrijgen voor 6 euro.

Info: Contactformulier of bel Noor Elffers 06-28423459.

Aanmelden: Inschrijfformulier voor een workshop