Zeven connectiestralen

De zeven connectiestralen zijn energiebanen die van en naar het lichaam stromen en verbinding maken met het hele wezen. Wil je hier meer over lezen klik dan door naar deze Connectiestralen-pdf.  De zeven connectie stralen healing werkt op gevoelens van veiligheid, vertrouwen, zekerheid, eigenwaarde en ondersteunen het eigen gevoel, je eigen intuïtie en eigen identiteit.

Door het in balans brengen en helen van de 7 connectiestralen die een verbinding maken tussen de mens of het dier en zijn/haar omgeving is op drie niveaus heling te verwachten.

 1. Op persoonlijkheidsniveau of spiritueel niveau,
 2. Op emotioneel niveau
 3. Op fysiek niveau
 1. Op het persoonlijke of spirituele niveau kunnen eigen waarde, intuïtie, identiteit en de verbinding met je plan of taak weer hersteld worden.
 2. Op emotioneel niveau kunnen gevoelens en emoties, die door karmische structuren, kind ervaringen of door traumatische ervaringen uit balans zijn geraakt, weer in balans gebracht en geheeld worden.
 3. Op fysiek niveau kunnen fysieke klachten, die ontstaan zijn door geopatische belasting of stralingsbelasting, bacteriële en schimmel belasting, metaalbelasting en milieu toxinen, virale aandoeningen, disbalans in de mineraal huishouding, parasietenbelasting en voedingsstoornissen, uitgemeten en in balans gebracht worden.

Hoe weet je of je een verstoring in één of meerdere connectie stralen hebt?

De volgende klachten kunnen voortkomen uit een slechte connectie verbinding: Zie Klachtenlijst op alfabetische volgorde.

Behandelen en herstellen van de connectiestralen

Het behandelen en herstellen van de connectiestralen kan op meerdere wijzen worden bewerkstelligt. Eén van de meest voor de hand liggende is het behandelen van de connectiepunten met stemvorken, met acu-creme van Phytonics, met Connectie middelen die ontwikkeld zijn door Eric Laarakker.

 1. Het ontgiften en uitscheiden van de ziekteveroorzakers en hun afvalstoffen. 7 krachtige middelen voor het ontgiften en uitscheiden (D1 t/m D7)
 2. Reactiveren van het betreffende orgaansysteem. We gebruiken hier RA middelen om de balans weer te herstellen.
 3. Regeneratie en balans en het begeleiden van de nieuwe opbouw van gezonde cellen. Hierdoor herstellen alle cel functies zich weer en alle lichaamseigen processen komen weer op gang. Alle orgaanfuncties worden hersteld. Hier gebruiken we RB middelen voor.
 4. Zeven archetype middelen. Om belemmerende ideeën over jezelf, die ontstaan zijn uit een traumatische ervaring, die hebben geleidt tot een gevoel van te kort, voorwaardelijk gedrag en onbewuste manipulatie, te ontkrampen. Deze middelen werken vooral op celkernniveau en het persoonlijkheidsniveau. AM en AV middelen
 5. Zelfreflexie middel ZR zorgt ervoor dat er weer communicatie opgang komt tussen het onderste en bovenste gedeelte van het lichaam. Tussen hoofd en hart, tussen lichaam en ziel. Dit middel versterkt iedere therapie en alle andere middelen. Dit middel helpt om zaken die je in je energieveld geparkeerd hebt, en er nu niet meer toe doen, op te ruimen.
 6. Synergisten zijn middelen die werken op het inter-relationele niveau. Dit zijn communicatiekanalen waarmee ieder levend wezen met zijn of haar omgeving resoneert. In balans geeft dit eigen verantwoordelijkheid, respect en loyaliteit. Uitbalans geeft dit voorwaardelijkheid, manipulatie en oordelen.