Leela transformatiewerk

Leela transformatie en bewustwordingswerk

LeelaTijdens de Leela Therapie wordt er gewerkt met Leela kaarten.

Het is een bewustzijnsspel met grenzeloze mogelijkheden

 

Het leela spel stelt ons instaat om een snelle en simpele ingang te vinden naar het onderbewuste of bovenbewuste, en om via beelden inzicht te krijgen in het eigen zelf. Je reist door de verschillende bewustzijnslagen heen op een zeer eenvoudig wijze en vol bewust.

Leela therapie werkt met vijf verschillende pakketjes van elk 24 kaarten. Het zijn kaarten met een korte visualisatie in de Ik vorm. Deze visualisatie bied je als het ware een glijbaan aan naar het onder of bovenbewuste. Door middel van de vragen die ik stel raak je dieper in je onderbewuste of bovenbewuste gebied en kun je dit verkennen.

Vervolgens help ik je om deze ervaringen te koppelen aan het heden-daagse leven. Door het te koppelen aan het NU kun je inzichten krijgen over jezelf en je huidige leven. Leela helpt je om bewust te krijgen wat er speelt in je leven , hoe je kijkt en omgaat met de dagelijkse dingen.

In het spel ben jij de reiziger en ik medereiziger. We reizen dus samen.

Eerst breng ik je in een diepe ontspanning. Daarna lees ik de door jouw uitgekozen leelakaart voor. Tijdens het voorlezen stel jij je voor dat jij de Ik persoon van het kleine verhaaltje bent. Wanneer het verhaaltje stopt, het is dan nog niet af, begin ik met bewustzijnsverruimende vragen te stellen. Door de wijze van “open” vragen stellen kan jij als het ware surfen op het "innernet" (het psychisch universum). Het biedt je dus een eenvoudige weg naar hogere bewustzijnsvormen.

 

Effecten van het Leela spelLeela kaarten

  • Het helen van onverwerkte ervaringen van jezelf of je medemens
  • Het ontdekken van de onbegrensde mogelijkheden van innerlijke ervaringen
  • Het ontdekken van vaardigheden en kwaliteiten en je oneindig potentieel
  • Het verdiepen van meditatieve staten
  • Het integreren van de verschillende dimensies met het aardse bestaan.

 

Er zijn op dit moment 5 kaartspelen

  • basiskaarten
  • genezerkaarten
  • inwijdingskaarten
  • sjamanenkaarten
  • kinderkaarten

 

Leela kaarten zijn ontwikkeld door Joop van der Hagen. Samen met Joop heb ik een jaar lang intensief gewerkt aan het uitwerken van de verschillende mogelijkheden die de Leela kaarten bieden.

Wil je zelf met Leela kaarten begeleiden dan kun je twee keer per jaar een korte drie daagse cursus volgen om de basis onder de knie krijgen. Lees hier verder Leela bewustwording & transformatie workshop