Betaling- en annuleringsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden consulten: Bij een consult wordt er direct per pin of contant afgerekend. U ontvangt binnen 48 uur een factuur van uw betaling. Wanneer u ervoor kiest om een kuur van 7 sessies af te spreken dan wordt bij het eerste consult de 600,00 euro betaald. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn alle 7 sessies aanwezig te zijn dan wordt 80,00 euro restitutie verleend per niet ontvangen consult.

Betalingsvoorwaarden opleiding, cursus of workshop: Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons een bevestiging. Het lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de betreffende workshop of opleiding. Tegen extra betaling van 10 euro per termijn is betaling in termijnen mogelijk' bij meerdaagse workshops of opleidingen. Informatie hierover kunt u opvragen bij het Noor Elffers. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv. Aanvraag termijnbetalingen

ANNULERING DOOR CURSIST

Wanneer u verhinderd bent om deel te nemen aan een cursus/ workshop of opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven dan dient u dit schriftelijk door te geven. Binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, kunt u uw inschrijving kosteloos terug trekken. Na deze 14 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:

  1. Elke annulering dient schriftelijk per mail of brief te worden gedaan.
  2. Elke annulering is pas van kracht nadat deze door Noorderlicht Centrum schriftelijk is bevestigd.
  3. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag van desbetreffende cursus, opleiding of workshop.
  4. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang zal restitutie van het lesgeld vermindert met 20% plaats vinden.
  5. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of bij annulering na aanvang van de workshop, cursus of opleiding vindt er geen restitutie plaats (u bent 100% van het lesgeld verschuldigt) Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende opleiding (tegen betaling van eventuele meerkosten)
  6. Er bestaat de mogelijkheid een andere cursist in uw plaats aan te melden mits deze cursist aan de cursusvoorwaarden voldoet.
  7. Bij meerdaagse opleidingen, workshops of cursussen bent u het volledige lesbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle lesdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer. U bent ten alle tijden verplicht het lesgeld (cursusgeld) te betalen.

ANNULERING DOOR NOORDERLICHT CENTRUM te Geldrop

Bij overmacht behoudt het Noorderlicht Centrum zich het recht voor een workshop, cursus of opleiding te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren). De ingeschreven cursisten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 7 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld.

Uitvoering van de opdracht

Indien Noorderlicht Centrum haar lesprogramma niet na kan komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Noorderlicht Centrum het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering van het lesprogramma mogelijk wordt.

Noorderlicht Centrum heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden (die ten tijde van het sluiten van de over eenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen) zij redelijkerwijs haar verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.

Noorderlicht Centrum streeft er naar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onver- hoopt geen doorgang kan vinden, is Noorderlicht Centrum hiervoor jegens de cursist/leerling niet aansprakelijk en heeft de cursist/leerling geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Noorderlicht Centrum zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.