Trainingsdagen Scheppend Bewustzijn

Trainingsdagen: Scheppend Bewustzijn

Akasha kronieken, incarnatie- en excarnatieproces, Leela, en energiestromingen

Akashaveld, -kronieken

Het Akashaveld of de kronieken bevatten alle wijsheid en elementen waaruit onze vorige levens, ons huidige leven en onze toekomstige levens zijn opgebouwd. Het bevat informatie over het ontstaan van de wereld, het universum, de planeten, de dierenriem-vaste sterren en de wereld van de stenen, planten, dieren en mensen. Ieder van ons heeft daar toegang toe.

Bij de meesten van ons is een kleine tere verbinding aanwezig als een kleine draad waardoor informatie sijpelt. Wanneer we ons bewust richten op het verbinden met dit veld en ons kleine verbindingsdraadje bekrachtigen, dan kan het worden tot een groter kanaal waarbij je op vragen die jij hebt, in de Akasha kronieken de antwoorden kan lezen. Voor het leren afstemmen op de Akasha kronieken werken we met meditatie; geleide meditaties en bewegingsmeditaties. We gaan onszelf regelmatig oefenen in het afstemmen op de Akashakronieken.

 

Incarnatie- en excarnatieprocessen

Incarnatieproces: ‘Geboorte'
Ons incarnatieproces is een proces van verdichten. Een deel van onszelf laten we indalen in de fysieke wereld. Om onze ervaringen in deze fysieke wereld te kunnen opdoen maken we gebruik van een ‘jas’ of ‘voertuig’. Bij dit indalen laten we vanuit angst en vertwijfeling vaak veel krachten los. Deze onverwerkte ervaringen liggen a.h.w. te wachten op verwerking. Deze kracht halen wij hernieuwd op middels geboorte sessies.
Excarnatieproces: 'Sterven' Excarnatie is het moment dat de ziel het aardse lichaam loslaat. Het kan zijn dat er in vorige levens onverwerkte sterfprocessen liggen. Om onverwerkte sterfervaringen uit vorige incarnaties te kunnen verwerken zullen we sterfsessies doen om de onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken en met ons volledige potentieel te kunnen doordringen. Dit geeft een directe verrijking van kracht en potentieel in ons huidige leven.

 

Leela: ‘Reizen door diverse bewustzijnslagen’

Leela is een spelvorm om ons te verbinden met de onder- en bovenbewustzijnslagen. Hierdoor kunnen we beeldrijk bewust ervaren wat er zich afspeelt in ons onderbewustzijn en in het bovenbewustzijn. Meestal starten we met een serie onderbewustzijnservaringen. Dit is omdat deze ervaringen onverwerkt liggen te wachten om verwerkt te worden. Leela is een prima weg om onbewuste lagen bewust te laten worden. Na de onverwerkte onbewuste ervaringen bewust te hebben gemaakt kunnen we reizen in bovenbewuste lagen van het zijn. Dit stijgt boven ons kleine menszijn uit. Je kunt ervaringen hebben in de universele werelden en antwoorden op vragen ontvangen vanuit je Hogere bewustzijn. Doordat Leela ervaren wordt in beelden en gevoelens gaat de informatie diep. Dit betekent dat we niet over de ervaring denken maar juist innerlijk door de ervaring bewogen worden. Hierdoor maak jij jezelf tot ervaringsdeskundige. Meer over Leela transformatie en bewustwordingswerk

Blokkerende energie in stroming brengen

We kunnen als mens hinder ondervinden in het proces van zelf scheppen door blokkerende lichaamseigen energieën en door blokkerende lichaamsvreemde energieën. Tijdens de opleiding zullen we de route leren om te ontdekken wat lichaamseigen energie en wat lichaamsvreemde energie is en hoe we de blokkerende energie hierin weer kunnen laten doorstromen. Wanneer we het verleden los kunnen laten ontstaat er vrije ruimte voor onze ziel.  Dit is nodig om werkelijk het scheppende Christusbewustzijn te kunnen Zijn.

Lichaamseigen energie

Innerlijke kindwerk: In het innerlijk kindwerk kennen we twee vormen

  1. Onverwerkte en blokkerende energie (Arme energie)
  2. Hogere zuiver verfijnde energie (Rijke energie)

De onbewuste lagen bewust maken zodat onverwerkte en blokkerende arme energieën weer tot stroming en kracht worden en de zuivere hogere (Rijke) energie erkennen zodat zij tot kracht kan worden in ons. Lees meer: Lichaamseigen energie

Lichaamsvreemde energie

Zilverenschaalwerk: Lichaamsvreemde energie is niet-eigen energie die ons blokkeert, aanhangt en gebruikt.
Door niet in een volledig lichaamsbewustzijn te zijn, door onvoldoende geïncarneerd te zijn, kunnen wij niet-eigen energieën aantrekken. Deze ‘vreemde’ energieën werken blokkerend op onze eigen energiestroom en verhinderen ons, onze angst lost te laten voor het uitvoeren van onze taak. Voor alle niet-eigen energie gebruiken we de zilverenschaaltechniek om de lichaamsvreemde energie los te koppelen en vrij te maken. Natuurlijk is hier bewust worden van je eigen creëren heel belangrijk anders trek je opnieuw vreemde energieën aan. Lees meer: Lichaamsvreemde energie

 

< Terug naar Scheppend Bewustzijn

 

Van Angst naar Liefde of wel van Duisternis naar Licht

Het is onze kracht en grootsheid waar wij bang voor zijn. Zolang we bang blijven hiervoor zullen we workshops en opleidingen blijven volgen omdat we de wijsheid en kracht van de ander in de buitenwereld altijd boven onze eigen wijsheid en kracht plaatsen. We willen dan leren wat hij of zij kan. Het enige waar we de ander voor nodig hebben is om ons te spiegelen. Om ons de eigen kracht te laten herinneren en ons de weg te wijzen naar binnen in onszelf. Tijdens de training zullen we actief oefenen om onze twijfels in vertrouwen om te zetten, onze angsten naar liefde te transformeren en in de duisternis het licht te wekken.

 

Onvoorwaardelijke aandacht

In de training beoefenen we de ‘alomvattende aandacht’ of ‘onvoorwaardelijke zijn’. Dit oefenen we vanuit de meditatie ‘ongedeelde aandacht’ van Roland van Vliet. Deze meditatievorm helpt om in een onvoorwaardelijke liefde te komen naar jezelf en naar al wat is.

 

Uitdaging aangaan

Ik daag mijzelf en jou uit om de weg te vinden. Neem je eigen verantwoordelijkheid en stap in je eigen meesterschap. Leer jezelf kennen, daarbij hoort je onderbewuste zelf én je bovenbewuste Hogere zelf. Stap in je verticale as van je volledige potentieel zodat je bereik hebt in 13 dimensies; zodat je jouw volledige 13 strengen van je DNA aanspreekt; zodat je resoneert in ruim 49 energielagen en je 32 chakra systeem waardoor de verbinding met de Akashavelden tot jouw mogelijkheden behoort. Jij bent uniek en als je gelooft of weet dat jij niet voor niets hier op deze aardkluit rondloopt en als jij weet dat jij een taak of opdracht hebt dan roep ik je op hier Nu in te gaan staan. Laten we samen wakker worden in onze kracht en onze opdracht. Sta op in jezelf en in je taak.
Mijn eigen ervaring is dat groeien en bewust worden een scholingsweg is. Dat ik hierin zelfdiscipline dien te ontwikkelen. ‘Mens ken uzelf’ stond boven de poort van Delphi. Mijzelf ontplooien gebeurd niet vanzelf. Alleen wanneer ik bereid ben te kijken naar mijzelf, naar mijn ontwikkeling, naar mijn schaduwkant, naar mijn gedragingen, naar mijn emoties, naar mijn gedachten, naar mijn patronen, alleen dan kan ik verder komen op mijn weg naar meesterschap.

 

< Terug naar Scheppend Bewustzijn

De schilderijen die je hier ziet afgebeeld zijn van Joop van der Hagen

Meer informatie: Noor Elffers 06-28423459 smssen of appen is sneller dan inspreken.

Inschrijfformulier Scheppend Bewustzijn