Groeigroep

Voor wie is de groeigroep?

Wanneer je de opleiding "Zuiver Waarnemen" of de training "Scheppend Bewustzijn" hebt gevolgd kan het zijn dat je graag nog een aantal keren per jaar in contact wil blijven staan met een groep gelijkgestemde mensen die even als jij nog aan zichzelf willen polijsten en poetsen. Mensen die in gesprek willen met elkaar over de vragen en issues waarmee zij rondlopen. Issues willen uitdiepen en uitwerken. Problemen tot poorten willen maken voor de toekomst. Sneller en makkelijker in balans terug komen. Je verticale as en verbinding met kosmos en aarde willen bekrachtigen en versterken.

Innerlijk Meesterschap

De groeigroep komt één keer per maand bij elkaar, in totaal 9 keer per jaar. Hoe ziet de dag eruit? Aan het begin van elke lesdag zullen we starten met een meditatie of een gezamelijke oefening om in het hier en nu en dicht bij onze essentie te komen. Daarna volgt elke lesdag weer de vraag;"Waar sta ik nu? Waar loop ik in mijn dagelijks leven tegen aan? Waar ben ik naar op weg? Wat heb ik nodig om daar te komen? Wat is nu de eerste stap die ik kan zetten? Dit delen we met elkaar. Hierbij is het de opzet dat we onszelf gehoord, gezien en begrepen voelen. Dit laatste kan alleen vanuit een veilige en liefdevolle omgeving en verbinding. Noor Elffers zal je stimuleren en uitdagen en zonodig tools aanreiken ter verfijning van je bewustzijsontwikkeling en innerlijk meesterschap. Zowel met praktijkvragen als met persoonlijke ontwikkelingsvragen kun je terecht. Wanneer je meer wilt weten over een bepaald onderwerp en dit binnen de expertise ligt van Noor of de groep dan kan het aan bod komen.

Bewustzijnsontwikkeling

Bij het inschrijfformulier vraag ik je om jouw wensen, leerdoelen en mogelijke onderwerpen aan te geven die voor jou van belang zijn voor dit komende jaar. Zo kan ik aan het begin van het cursusjaar jullie een indicatie geven waaraan we met elkaar zullen werken. Mogelijkheden kunnen zijn:

 • Meer tools met kristallen (kristal leggingen ter genezing en balans)
 • Orgaan opstellingen (organen hebben ons heel veel te vertellen)
 • Veer leren over trauma en hoe je trauma kunt loskoppelen (met trauma werken is een vak apart. Op welke signalen moet je letten? welke Voorzorg maatregelen tref je, welke bedding is er nodig en hoe kun je trauma los koppelen)
 • Chronsich zieke mensen beter leren ondersteunen (Chronische ziekten komen onverwerkte pijnen uit de jeugd, uit het voorgeboortelijke, uit het tussen bestaan of uit vorige incarnaties)
 • Hoe kan ik werken met mensen die ziekten hebben zoals kanker, fybromialgie, reuma, artrose of artritis en andere heftige of langdurende ziekten
 • Mannelijke en vrouwelijke lijn schonen. (Problemen met partners of kinderen, onbegrip en irritaties kunnen voortkomen uit beperkende Verbindingen met onze moeder of vader. Hoe kunnen we dit loskoppelen en harmoniseren)
 • Leren werken met cijfers, codes en symbolen (bepaalde cijfer reeksen of cijfercodes kunnen helend zijn en versterken het immuunsysteem)
 • Leren werken met heilige geometrische structuren en de flower of life (verder leren werken met de heilige geometrische-platonische lichamen van bergkristal en de energetische code kaart met de flower of life)
 • Leren werken met lichtstructuren om tegenmachten, rastergebruikers (buitenaardsen en entiteiten) en negatieve koorden te ontkoppelen.

Sessies

Elke lesdag zullen we met elkaar sessies doen om onszelf en de ander te ondersteunen op het pad van zelfkennis en ontwikkeling. De sessies worden door één van de medecursisten of door Noor Elffers begeleid. Hierbij houden we onze gestelde doelen in het oog die wij in het jaar willen bereiken.

Opdrachten en positieve zelfdicipline

Naar aanleiding van de doelen die wij onszelf stellen (dit doet ieder voor zichzelf) maken we met elkaar opdrachten die het bereiken van het gestelde doel tot gevolg hebben. Hoe vaak je werkt aan je doelstelling en opdracht is up to you. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. We stimuleren met elkaar slechts de positieve zelfdicipline die nodig is om je opdracht en taak te volbrengen. Het is de bedoeling dat dit cursusjaar voor jou "Ik kracht versterkend" werkt, je positieve zelfdicipline ondersteund en je innerlijk meesterschap bekrachtigt.

In de voorgaande jaren is gebleken dat er steeds cursisten waren die een vierde, vijfde of zelfs zesde leerjaar van de opleiding "Zuiver Waarnemen" wilden volgen. Vanuit deze wens is de vorm van de groeigroep ontstaan. Een maandelijkse bijeenkomst blijkt voor de meeste cursisten een haalbare frequentie te zijn om in hun proces te blijven en te ontwikkelen. Tenslotte staan we nooit stil en is alles in beweging en ontwikkeling.

Data en kosten

 • Data vanaf September 2018/2019: Vrijdagen 28 september, 26 oktober, 23 november. en 21 december. , 25 januari 2019, 22 maart, 19 april en 17 mei en 14 juni.
 • Kosten zijn € 852,00
 • Inschrijfformulier: Groeigroep