Lesonderwerpen Zuiver waarnemen

Zuiver waarnemen: Lesonderwerpen

Lesonderwerpen van de Opleiding "Zuiver Waarnemen"

 

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

 

Onderverdeeld in drie grote delen: Deel I "IK Zelf" waarin alles aan bod komt wat te maken heeft met jouw persoonlijke ontwikkeling. Bewustzijn vergroten, trillingsfrequentie verhogen en je persoonlijk meesterschap ontwikkelen. Je ontvang hierbij een "IK ZELF werkboek", waarbij je stap voor stap oefeningen aangeboden krijgt die je door dit proces kunnen begeleiden.

Het tweede grote deel is: Deel II "Energieleer". Hierin staat alles wat te maken heeft met energieën en hoe zij werken. We werken met de vijf elementen aarde, water, lucht, vuur en etherkrachten, de universele kosmische en aardse energiewetten, de energie van engelen, het leren herkennen van entiteiten en andere wezens, zoals elementenwezen, planeet krachten, edelstenen, klank, ritme en beweging, kortom de hele achtergrond die belangrijk is om te weten wanneer je energetisch healer en therapeut wil worden. Bij dit deel II is het "Healer Handboek" als handleiding voor de healer geschreven, waarin je stap voor stap het healerschap ontwikkelt.

Het derde deel is: Deel III "Psycho-Energetische Therapie" (afgekort PET) waarin alle gesprekstechnieken en methoden staan die je als Energetisch therapeut nodig hebt om de cliënt te kunnen begeleiden door zijn of haar proces. Ook hier wordt je door de verschillende methoden heen geleidt van makkelijk naar steeds dieper werkende en ingewikkeldere technieken. Bij dit deel is een "PET Handboek" waarin op stevig papier handkaarten zitten die je bij elke methode bij je sessie kunt houden. Deze handkaart loodst je stap voor stap door de methoden heen. Binnenkort (eind septmeber) zal de onderstaande opsomming ingedeeld zijn in deze drie delen.
 

EERSTE JAAR

 • Veiligheid & Groei, “Ja” zeggen tegen jezelf
 • Blokkades en remmingen herkennen en oplossen (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Harmonie creëren tussen lichaam, ziel en geest (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Drieledig en vierledig mensbeeld als achtergrond van de persoonlijke ontwikkeling (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling
 • Spirituele ontwikkeling of werkelijk verbonden zijn met harte energie.
 • Bewust worden van eigen scheppingskracht (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Energiewetten: Aardse & Kosmische = universele wetten (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Ontwikkelen van je innerlijk oog, oor, neus, weten, voelen (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Intuïtie en Zuiver Waarnemen ontwikkelen (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Energieën helder & zuiver leren waarnemen, processen herkennen
 • Verschillende technieken om te leren werken met energie (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Communicatie vormen beoefenen (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Aura- en chakra- leer, beheer en healing
 • Innerlijke genezer ontwaken (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • De principes van genezen (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Verschillende vormen van meditatie en visualisatie (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Innerlijk Kind-werk
 • Euritmie (ook 2de en 3de jaar jaar)
 • Werken met 5 elementen (aarde, water, lucht, vuur & ether)
 • Leela transformatie en bewustwordingswerk (ook 2de en 3de jaar jaar)

TWEEDE en DERDE JAAR

 • Inwijdingsdagen (zo je wenst in ’t, 2de en 3de jaar jaar)
 • Samenwerken met (je) gids(en) en engelen (2de en 3de jaar jaar)
 • Entiteiten en overledenen helpen (2de en 3de jaar jaar)
 • Energieën in de natuur waarnemen (natuurwezens) (2de jaar)
 • Je eigen staat van “zijn” verdiepen
 • Sjamanistische methoden zoals Soulretrieval "geboorte" en "sterven"(2de en 3de jaar jaar)
 • Je trillingsfrequentie verhogen
 • Karma werk, tijdlijn, voorouderlijn en orgaan opstelling (2de en 3de jaar jaar)
 • Hechtingskoorden, rasterwerken en matrixen van duistere energie loskoppelen en opruimen (2de en 3de jaar jaar)
 • Inzicht in de kwaliteiten van 7 (Dierenriem, Planeten, kleuren) (2de en 3de jaar jaar)
 • Wereld en mensheidsontwikkeling (2de en 3de jaar)
 • Heilige Licht Geometrie (de taal van het licht) (2de en 3de jaar jaar)
 • Regressie en reïncarnatie (2de en 3de jaar jaar)
 • Verschillende methoden om te helen (2de en 3de jaar jaar)
 • Afstand helen en spiritueel helen (2de en 3de jaar jaar)

 

Studiegids Zuiver Waarnemen

De lesstof wordt aangezet in het eerste jaar en veelal verdiept in het tweede en derde jaar. Voor een aantal energieën is een stevige balans noodzakelijk voor we er mee kunnen werken. Die komen dan in het tweede en derde jaar aanbod.

Inschrijfformulier Zuiver Waarnemen

Informatiemiddag en Open dag