Zuiver Waarnemen

Opleiding tot Spiritueel Energetisch Therapeut, Healer en Coach


Korte beroepsopleidingen
: reading en healing leren geven en jezelf en de ander helpen om pijnen en trauma's op te lossen en innerlijk vrij te worden. Zaterdag 29 september 2018 start de nieuwe groep

Leer je hooggevoeligheid te gebruiken!! Ontwikkel je intuïtie en innerlijke vermogens tot helderzien, heldervoelen, helderweten, helderhoren, helderproeven en helderruiken. Leer communiceren met de alwetende energie van ieder leven wezen. Dit is "Zuiver waarnemen", puur energiewerk.
Start datum zaterdag 29 september 2018.  Afgestudeerde therapeuten kunnen, mits zij psychosociale basiskennis op HBO niveau hebben gedaan, zich inschrijven bij beroepsverenigingen. Bekijk ook de blog over Korte beroepsopleidingen

Het begrip "spiritueel" staat voor onstoffelijk, subtiel en energetisch. Maar ook wezenlijk en essentieel. In de opleiding wordt de mens gezien als een spiritueel en bezield wezen. Wij leven in verbinding met de Bron. Hoe meer wij deze verbinding zuiver kunnen waarnemen en ervaren, hoe meer wij ons er bewust mee kunnen verbinden. Deze bewuste verbinding geeft kracht, vitaliteit, gezondheid en vreugde. In deze opleiding streven we ernaar een mens bij de heelheid, het wezenlijke van zichzelf te brengen.

 

De Opleiding vergroot je Innerlijk Meesterschap

Deze korte beroepsopleiding ondersteund het proces van spiritueel ontwaken en groeien. Je persoonlijk Meesterschap.

De mens is instaat om door bewustwording en inzicht te verwerven tot werkelijke innerlijke vrijheid te komen. Wanneer we onszelf kennen en herkennen kunnen we met de stroom van het leven mee bewegen in plaats van ertegen in. De obstakels uit het verleden zijn dan de poorten naar de toekomst. Zuiver waarnemen is intuïtieve ontwikkeling, reading en healing, energiewerk en ontwikkeling naar Innerlijke Meesterschap. Na de twee basisjaren bieden we nog een derde 'fine tuning' jaar aan. De meeste cursisten zeggen van dit derde jaar dat het hun voeten volledig op de grond zet. "Alles wat geleerd en ontwikkeld is in mijzelf kan nu bestaansrecht krijgen".

Een belangrijk aspect van de training is dat problemen niet alleen gezien worden als lasten, maar meer als lessen en groeikansen. Als Spiritueel Energetisch therapeut leer je vanuit afstemming op de subtiele energie van de cliënt te werken. Vanuit de afstemming help je contact te maken met de sturende energie achter de problematiek en er concrete, bewuste stappen in te nemen. Je leert te werken vanuit de empathie door direct contact te maken met de subtiele energie van de cliënt, zoals die zich door de chakra’s (energiecentra) en de aura manifesteert. Uitgangspunt van de Spiritueel Energetisch therapeut is dat elk mens in wezen heel is, maar dat er dingen spelen waardoor hij die heelheid niet meer ervaart. Stap voor stap leer je de cliënt naar zijn heelheid terug te brengen. De training is concreet en direct. Genezen is stappen nemen, groeien en bewuster worden. Als Spiritueel Energetisch therapeut zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd in de lessen. In de stappen, die een mens aan de hand van zijn problematiek te nemen heeft. Problemen oplossen is geen doel op zich, maar een middel tot geleidelijke realisatie van wie je werkelijk bent.

Mijn kracht als docent is dat ik jouw zielewezen kan waarnemen. Dit maakt dat ik je goed kan ondersteunen op je pad en je kan uitdagen om naar grotere hoogten en ongekende diepten door te dringen in jezelf.

Op dit moment, september 2018, ben ik hard bezig om Zuiver Waarnemen opleiding tot een korte beroepsopleiding te certificeren. Lees meer over dit proces op de Blog Korte beroepsopleidingen. Het laatste blog gaat over de Studiegids Zuiver Waarnemen

 

Lees meer over:

Nog meer lezen:

 

06-28423459 Noor Elffers