Inwijding Zalver

Inwijding tot Zalver

heilige olie nectar

Nascholing van zeven dagen.

Deze nascholing is te volgen na de opleiding tot Christus Energie Healer of
wanneer je zowel de opleiding Zuiver waarnemen als de Etherische Kristal chirurgie hebt gedaan plus niveau III van de Christus Healer opleiding.

Wat is een zalving

Het Zalven is heiligen, wijden of zegenen van iets of iemand voor zijn taak. Het bekrachtigen van de essentie van die persoon en de verbinding versterken met de Holy Spirit.

Juist in deze tijd van overgang naar de nieuwe dimensie is Zalven enorm belangrijk. Het in je eigen centrum en kracht gaan staan om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad is essentieel. De Zalving is een krachtige ondersteuner hierin.

 • De Heilige zalfolie is het beeld voor de verbinding met de Heilige Geest
 • De intentie waarmee gezalfd wordt is de verbinding met de Ziel
 • De zalving zelf geeft een optimale verbinding van de Ziel en de Geest met het lichaam

De zalving is al heel oud. In de bijbel wordt gesproken van de zalvingen. Ook in het oude Egypte en in andere oude overleveringen van verschillende volken wordt gesproken over zalvingen met heilige oliën.

In eerste instantie was en is het bedoeld voor ingewijden. Zwaar zieken werden in het genezingsproces ondersteund door een zalving met Heilige Zalfolie. Van oudsher is het zalven een Priesterlijke aangelegenheid. Wanneer je een ingewijde was, had je weet van de speciale kwaliteiten van de oliën en wist je ook de wijze waarop ze te gebruiken. Dit was een heilige ritueel.

Men gebruikte de zalving ook om een Goddelijke volmacht te geven aan Priesters, Koningen en Profeten. Een ingewijde en gezalfde priester of koning werd ook wel “de gezalfde” genoemd. Zo werd ook Christus “de gezalfde” genoemd. Van Christus echter zegt men dat hij niet door priester handen is gezalfd maar rechtstreeks door de Heilige Geest.

De zalving ondersteund de Vrije wil en helpt alle schaduwen los te koppelen van de taak en de opdracht die jij hebt. Zalving is gemanifesteerde kracht van de tegenwoordigheid van God.Samuel zalving David

 

De zalving ondersteund:

 • Genezing bij ziek zijn
 • Hoop bij hopeloosheid
 • Herstel als er iets kapot is
 • Bevrijding als er sprake is van gebondenheid
 • Vrijlating als iemand zich gevangen voelt
 • Sterkt je essentie kracht, je "IK-kracht" zodat jij je verbinding met het doel van je leven(s) kunt begrijpen en aanvoelen

 

 

Wat komt er aanbod tijdens deze zeven dagen:

 • De inwijding tot zalver
 • Het leren van gebeden, spreuken en mantra's
 • Het leren van de wijze van handelen tijdens een zalving
 • De massage methode tijdens een zalving
 • De dieperliggende achtergronden van zalvingen
 • De dieperliggende achtergronden van de massages
 • De dieperliggende achtergronden van de Heilige Oliën en kruiden
 • De verschillende vormen van inwrijvingen van de olie
 • De juiste samenstelling van de Heilige zalfolie
 • Inwijdingsrituelen en meditaties: Ondersteunen van zuivering en onvoorwaardelijke liefde, onbevooroordeeld zijn en loslaten van angsten.
 • Een intense verbinding met de zeven hoofd planeten en de planeetzegels van Rudolf Steiner

 

Opleiding duurt: 7 lesdagen over zeven maanden verspreid.
Kosten: € 741,= Euro Incl: Syllabus, en geplastificeerd kaartmateriaal voor de zalvingen en één flesje Heilige zalfolie.