Noorderlicht licht

Noorderlicht essentie

Noor-derlicht toekomst

Een straal verlaat nooit haar bron
Hoe alleen en klein ook
door het duister omrand
Onvernietigbaar is haar band
Met de grote eeuwige zon


Noorderlicht, Licht van de toekomst.

Noor betekend Licht (Licht van Allah) Noorderlicht = Licht van het Licht

Noorderlicht (Aurora Borealis = dageraad van het Noorden)
Licht van de dageraad

Voor mij is het Noorderlicht een gesprek tussen hemel en aarde. Tussen de zon in de aarde en de Al - Zon. Een stralende omhelzing tussen een uit de aarde verloste zon en een hemelse zon. De aarde verlangt ernaar om weer een stralende ster te worden.

 

De aarde sproeit in het Noorden duizend blauwe vonkenbloesems
En verkondigt aan de nacht haar hunkerende dromen
Daarom ook moet de mens zijn vlammenkelk behoeden
Wanneer hij, daardoor aangeraakt, licht vervuld ontwaakt.
Vleugels van Licht

Anders en aardser gesproken is het Noorderlicht een gesprek tussen magnetisme van de aarde en de elektrische deeltjes van de zon. De elektrische deeltjes die van de zon komen noemt men "zonnewind". Deze zonne winden veroorzaken magnetische stormen hier op aarde. Wanneer de zon een grote activiteit vertoont kunnen wij op aarde sterk poollicht waarnemen. Meestal 26 dagen later opnieuw daar de zon dan om haar as gedraaid is en opnieuw haar zonnewind doet waaien naar de aarde.

Tijdens de Noorderlicht healingen vormt er zich een "gesprek" tussen de aardse kwaliteiten en de hogere geestelijke kwaliteiten van de mens. Door dit "gesprek" hersteld de verbinding waar nodig en kan de mens zich als een eenheid ervaren.

Kleurenpracht

Pas bij een ware, gezonde verbinding tussen ons geestelijk en ons aardse goed kunnen we leven vanuit de stroom. Mijn visie is dat het er om gaat om in het midden gebied thuis te raken. Alleen aarde mens zijn houdt vast, alleen kosmisch mens zijn is zweverig. De kracht en het gezonde evenwicht zit in het middengebied tussen aarde en kosmos. Voeten op de grond, je hoofd dragen in het Licht en je harte warmte laten stromen naar alle mensen om je heen.

 

Lieve mens, ken jezelf, duik naar binnen in jezelf en je bent een rijk mens.