Nieuw Onze Vader

Nieuw Onze Vader

Drie jaar geleden vroeg iemand mij om hun kind te dopen. Terwijl ik in aandacht aan de inhoud van de doop aan het werken was voelde ik dat er een heilig gebed in verwerkt moest worden. Zoiets als het Onze Vader.

Ik vroeg om ondersteuning hierin aan Joshua. Hij gaf mij het volgende gebed door. Hilde Heijn heeft het toen in deze ring van goud geplaatst. Het gebed geeft een krachtig spiritueel ontwaken, richt je op innerlijke meesterschap daar je jouw eigen daden, woorden, gedachten en handelen onder de loop neemt. Het moet "Godswaardig" zijn wat we doen en hoe we doen, wat we denken en wat we spreken. Daarbij roept het gebed ons op in onszelf te staan en de verantwoordelijkheid te dragen voor ons Zijn. Niemand anders is verantwoordelijk voor hoe wij denken, voelen en handelen. Niemand anders kunnen we daar de schuld van geven. Het is dan ook een "IK kracht versterkend" gebed.