Heilige Nachten

Heilige Nachten

Heilige nachten meditatie CD


De Heilige Nachten ( 24 December  - 6 Januari)

De heilige nachten zijn de nachten tussen Kerstnacht en Driekoningen (6 januari). In deze nachten en de dagen ertussen is de sluier die tussen de hemel en de aarde ligt ijler en doorlaatbaarder in vergelijk met de rest van het jaar. Deze dagen lenen zich daardoor uitstekend voor bezinning, meditatie en bewustwording. Van oudsher staan deze heilige nachten erom bekend dat de dromen en ervaringen die je in die dagen en nachten hebt een vooruitblik kunnen zijn voor wat in het komende jaar zal plaats vinden. Elke nacht is een afspiegeling van een bepaalde maand in het toekomstige jaar.

Mijn doel is om deze nachten met een groep mensen afgestemd te zijn op wat de Heilige nachten ons te vertellen hebben. Ieder die zich intensiever wil verbinden met de Heilige nachten kan zich hierbij aansluiten. Wellicht heb je weleens ervaren hoe veel makkelijker het is om samen met anderen te mediteren ipv alleen. Tijd en afstand bestaat in de Eenheid niet. Alles is NU. Je bent niet aan een bepaalde tijd gebonden. Wanneer jij mediteert en je afstemt op de groep die meedoet, vervolgens je aandacht richt op de nacht die komen gaat, zal je merken dat de verbinding met elkaar je zal ondersteunen. We vormen als het ware een soort lichtnet van bewustwording.

Voor elke dag heb ik hier een tekst geplaatst die je als leidraad kunt nemen voor de nacht die komen gaat. Ik nodig je uit om je dromen op te schrijven en wanneer je dat wilt de essentie van je droom te delen met de anderen. Stuur mij een mail wanneer jij je wilt verbinden met het Noorderlichtnet.

Er zijn vele wijze van het belichten van deze 13 nachten (soms ook de 12 heilige nachten genoemd). Ik laat mij inspireren door het boek van Roland van Vliet: “Wie denken de mensen dat Ik Ben”.

Meditatie CD

De meditatie cd is eindelijk klaar. Je kunt hem op drie verschillende manieren ontvangen.

Mp3 bestand Downloaden 10.00 (zonder bijkomende kosten)

Mp3 Cd ontvangen 12.00 (excl. verzendkosten)

Audio Cd ontvangen 15.00 (dit zijn 4 Cd's in een hoesje) (excl. verzendkosten)

Kosten overmaken op Rekeningnummer Noorderlicht Centrum te Geldrop IBAN: NL14INGB0005150177 o.v.v. Mp3Download, Mp3CD, of AudioCd Heilige nachten. De Cd wordt dan direct verstuurd....Binnen 48 uur heb je je Cd in huis. De download ontvang je vanaf woensdag 17 december.

Stuur mij even een berichtje met je wensen: Contact of bel: 06-28423459

 

Serafijn Heilige nacht Noorderlicht5 op 6 januari: Hele jaar Slangendrager het 13de dierenriem teken

Serafijnen; (Geesten van de Liefde – werken vanuit het Goddelijke willen)
De Serafijnen geven aan de mens de mogelijkheid de allesomvattende liefde te ervaren en daarna om de allesomvattende liefde werkelijk te kunnen zijn. In de wil om in eenheid te zijn met alle wezens in het volledige begrip dat ieder in zijn ontwikkeling een bepaalde wilsuiting heeft kan de volledige liefde in het zijn van het universum beleeft worden. Dit is de hoogste religieuze impuls van de alles doordringende en alles omvattende Goddelijke liefde. De Serafijnen verbinden de zonnestelsels met elkaar. De Serafijnen zijn zeeën van liefde. Na de dood ervaren wij het middernachtelijk uur in de kristallijnen hemelen van de cherubijnen en serafijnen. Hier heeft de mens weer de keuze, met alles wat er in de negensferen in hem is gekomen, om weer opnieuw te incarneren. De kiem van dat wat hij heeft geleerd toegevoegd met de krachten die hem door de negen sferen worden geschonken kan hij weer op aarde een nieuwe weg gaan. De serafijnen leggen in deze heilige nacht de kiem van het “zijn in liefde” in ons. Juist in samenwerking met alle andere wezens en vanuit de kosmische wijsheid, dat alles met alles verbonden is, kan de Alomvattende liefde ontstaan. Dit is als een samenvatting te beschouwen van alle voorgaande nachten, de kroon op het werk. De nacht van de Drie Koningen.

De tekst voor deze nacht kan zijn:

“Door de serafijnen kan ik alomvattende Liefde zijn”.

Meditatie 13de Heilige Nacht: van 5 - 6 januari 2014

 

 

 

 

4 op 5 januari: (21 November – 20 December) Boogschutter

Cherubijnen; Geesten van Harmonie – werken even als de Tronen vanuit het Goddelijk willen.

Cherubin Heilige nachten Noorderlicht

De cherubijnen geven aan ons, door middel van karma, de mogelijkheid om het eigen leven in harmonie met de kosmos te brengen.  De Cherubijnen en Serafijnen werken vanuit hun woonsfeer in op de Boeddhi –vonk (Godsvonk of Zonnevonk) die in ieder mens is gelegd voor de afdaling naar de aarde.  Na de dood komt de mens uiteindelijk aan in dit gebied van de vaste sterren, de zodiakale tekens. De mens komt dan terug bij zijn ‘eigen ster’ in deze kristallijne hemel van de eeuwigheid.

De cherubijnen ondersteunen ons in de sociale kunst van het handelen, vanuit liefde, om tot omvorming van het kwaad te komen.  De wil tot harmoniserend handelen, vanuit de geestelijke intuïties, vergeestelijkt het fysieke lichaam tot de gestalte van de profeet.

De meditatieve tekst zou kunnen zijn:

“Door de Cherubijnen kom ik tot een sociale kunst in het handelen, waardoor het mogelijk is om het boze om te vormen tot het goede en dit harmonie brengt in de hele wereldkosmos.”

 

 

 

 

3 op 4 januari: ( 21 oktober – 20 November) Schorpioen

Tronen; Geesten van de wil – werken vanuit het Goddelijk willen. We reizen weer in een hele nieuwe sfeer waarin de energie ijler en weidser is, de klanken te horen zijn van hoge Liefde tonen.

5 elementen Heilige Nachten Noorderlicht centrum

De Tronen geven aan de mens het voorbeeld hoe de wil van de liefde tot offerkracht wordt. De kracht van offerende liefde vergeestelijkt in hoge mate het vergankelijke lichaam waardoor het tot een onvergankelijk lichaam wordt. Rotsen, gesteente, zand en water, lucht en vuur zijn in de zwaarte gevallen offersubstantie van de Tronen. Alles wat hier op aarde in de zichtbare wereld te zien is als materie is opgebouwd uit de vijf elementen, aarde, water, lucht, vuur en ether. Dit draagt de Goddelijke wil in zich door de offerkracht van de Tronen.

De woonstee van de Tronen is de Saturnus sfeer. Na de dood ervaart de mens in deze Saturnus sfeer het wereldgeheugen van de kosmische wereldgeschiedenis.

De meditatie tekst voor deze nacht kan zijn:

“Door de Tronen vindt ik de kracht om tot de wil van de liefde of de offerkracht te komen.”

Aanvulling: Mocht je je afvragen hoe je contact kunt maken met de verschillende engelen koren of hiërarchieën…mij lukt het op de volgende wijze steeds weer heel goed.

 

Ga met je aandacht naar binnen in je hartchakra..in je liefde…in je stilte…….. Ga met je aandacht zachtjes naar de plek tussen je schouders daar waar je voelt/weet/ervaart dat de aanhechting is of was van je vleugels. Als je vleugels zou hebben dan zouden ze daar beginnen…open nu je hartchakra aan de achterkant alsof jij je vleugels ontvouwt. Doe dit voorzichtig vol aandacht en liefde…..
Voel door je opengevouwen vleugels heen… vanaf je hartchakra kun je zo de voorkant van het hartchakra van je Beschermengel voelen/ervaren. Je kunt zijn/haar liefde energie

via je geopende hartchakra waarnemen…wanneer je nu zachtjes je engel begroet en vraagt of je via zijn hart een poort mag vinden naar het hart van de Aartsengelen die achter hem staan…dan kan je ervaren hoe het hartchakra van je engel zich langzaam en zachtjes opent om je door te laten voelen naar het hartchakra van de aartsengelen. Ervaar je het hartchakra van de aartsengel dan begroet je de aartsengel en vraag je opnieuw of je toegang mag vinden via zijn hartepoort naar het hart van de Archai…en zo verder..Je zult ervaren hoe liefdevol en makkelijk je in de steeds ijler wordende werelden wordt opgenomen, hoe de engelgestalten steeds groter en lichter worden en hoe je uiteindelijk samensmelt met Eenheid en de al omvattende en al doordringende Godsenergie. Goede Nacht…. (deze liefdevolle weg werd mij aangereikt door de engelen op het station Driebergen in 2000 toen ik daar wachtte op mijn kind die een spannende ochtend beleefde op zijn nieuwe school. Een mooiere manier om gerustgesteld te worden als moeder heb ik me niet kunnen wensen. Ik dank de Engelen en het Al. Lichtgroet Noor)

 

 

Kyriotetes Heilige nachten Noorderlicht

2 op 3 januari: (21 september - 20 oktober) Weegschaal

Kyriotetes; ( De Heerschappijen of krachten of Geesten van de wijsheid - werken net zo als de exusiai en de Dynamis vanuit het Goddelijke voelen)
De Kyriotetes hebben het etherlichaam (levenslichaam) gevormd van plant, dier en mens. Zij werken door in de diepte van het vergeestelijkte etherlichaam zodat er een innerlijk weten ontstaat van de geheimen van de kosmos. Ook het helderzien en schouwen kan door de werking van de Kyriotetes tot de hoogste bloei worden gebracht. De Kyriotetes zorgen voor het overdragen van het spirituele bewustzijn van het ene leven naar het andere leven. Zo zorgen zij voor de continuïteit in het spirituele leven op aarde. De Jupitersfeer is het woonoord van de Kyriotetes, hier is ook het oerbeeld van de planten te vinden. Na de dood beleeft de mens in de Jupitersfeer de kosmische wijsheid en werkt hij in een scheppende activiteit mee aan de wijsheid voor de aarde ontwikkeling. De levenden zijn gericht op de hemel de overledenen zijn gericht op de aarde. Wanneer een mens de geestelijk wetenschappelijke denkwijze in zich heeft opgenomen kun je dit aan hun fysieke lichaam zien. De lichamelijke uitstraling verandert. Er komt een, vanuit de diepte begrijpen van het leven, in hun handelingen tot uiting. Op het juiste moment, het juiste doen voor de juiste mens. Dit is de doorwerking van de Kyriotetes in de mens.

De meditatie tekst voor deze nacht kan zijn;

“Door de Kyriotetes kan de wijsheid in mij (als graal) tot scheppende kracht worden in tegenwoordigheid van geest.”

 

 

Dynaimis Heilige nachten Noorderlicht1 op 2 januari: ( 21 Augustus - 20 September) Maagd

Dynamis; ( Krachten of Geesten van de beweging - Werken  even als de Exusiai vanuit het Goddelijke voelen)
De Christus impuls schenkt ons de kiem van de bewegende kracht van de Dynamis die ons ondersteund in de ontwikkeling naar de Boedhhi staat (verlicht Zijn).   
Beweging is het kenmerk van de Ziel. In je ziel wordt je innerlijk bewogen door de gebeurtenissen in de buitenwereld en in de innerlijke gedachten wereld. Juist de ziel is super beweeglijk, gedachten, wensen en gevoelens wisselen elkaar continu af.

Door ondersteuning van de Dynamis zijn wij instaat tot medelijden, mededogen en medeleven. Bij mededogen stel je je ziel vrijwillig open om door de ander bewogen te worden. Niets werkt zo geestelijk vormend op het etherlichaam (levenskrachten lichaam) dan de kracht van medelijden en mededogen. Als wij met compassie door medelijden voor het lijden van een ander worden bewogen ondervind onze ziel haar grootste loutering.

Na de dood komt de mens na enige tijd in het Devachan, de hemelse Mars sfeer en achtereen volgens door de Jupiter en Saturnus sfeer. De marssfeer is de woonstee van de Dynamis. In de marssfeer zijn ook de oerbeelden te vinden van de dieren. De Dynamis zijn de scheppers van het astraal lichaam van zowel de dieren als de mensen. Wanneer wij, na de dood, door de Dynamis door de marssfeer geleid worden kunnen wij als medescheppers het scheppende wereldwoord horen.

Deze nacht kunnen wij de zuiverheid ontvangen om het onbewogen mededogen en de bewogenheid van het werkelijke medelijden te ervaren om vandaar uit ons etherisch lichaam te kunnen vergeestelijken en verlichten.

De meditatie tekst voor deze nacht kan zijn;
“Door de Dynamis kan ik vanuit de onbewogenheid van de innerlijke stilte tot de juiste bewogenheid van het medelijden komen.”

 

 

exusiai Heilige nachten noorderlicht31 december op 1 januari: (21 Juli – 20 Augustus) Leeuw

Exusiai: (Elohim, Geesten of machten van de vorm; werken vanuit het Goddelijk Christelijk voelen. Hiermee komen we vannacht in contact met andere, verfijndere, regionen van de Kosmische dimensies)

De Geesten van de vorm hebben de wereld en de mensen geschapen. Zij zijn een scheppende kracht. Zij scheppen uit het niets met de oerbeelden en de oermaterie; Zij zijn het lichaam van de triniteit.

 

Alle hemellichamen in het universum hebben de vorm van de Exusiai. Hun woonsfeer is de Zonnesfeer en na onze dood worden we door de zonnesfeer geleidt door de Exusiai. Zij onderzoeken met ons of wij instaat waren tijdens ons leven een bewustzijn voor de hele mensheid en de hele aarde tot stand te brengen. Dit bewustzijn overstijgt de groepsvorming en de gemeenschap en is in Liefde gericht op de hele mensheid en de hele aarde. Hiervoor is het noodzakelijk je als een verbonden "Ik wezen" te ervaren tijdens je leven. De Exusiai hebben de mens zijn Ik wezen geschonken, nauw verbonden met de Zon en Christus.

 

De werkelijke scheppende kwaliteit van de mens is een kracht die door de Exusiai wordt ondersteund en begeleidt. Deze scheppende kracht is het die wij in deze Heilige nacht mogen ontvangen door de Christus van de Exusiai. Dit geeft ons de kracht om te scheppen in Kunst, Liefde en scheppende Wijsheid. Deze Liefde geeft ons de mogelijkheid om te ontwikkelen naar een Boeddhi bewustzijn (verlicht Zijn).

 

Het is boeiend dat juist in deze nacht van oud op nieuw deze scheppende kracht zich in ons laat klinken. Daar waar we herinneren wat er in het afgelopen jaar is geworden en geweest en waar wij ons bezinnen op wat wij willen scheppen vanuit innerlijke "Ik kracht" verbonden met Liefde en Eenheid.

De meditatieve tekst voor deze nacht kan zijn:

“Door de Exusiai (Elohim) kan ik in Liefde voor de mensheid scheppen uit het niets.”

 

 


Engelen Heilige nachten Noorderlicht30 op 31 december: (21 juni – 20 Juli) Kreeft

Archai (De overheden of Geesten van de persoonlijkheid; Werken evenals de voorgaande Engelen vanuit het Goddelijk denken).

De Archai zijn de grote scheppers en initiators van de verschillende cultuurperioden, van de verschillende grote beschavingen op aarde. Wij mensen hebben in elke cultuurperiode minimaal één vrouwelijke en één mannelijke incarnatie doorlopen. Dit heeft ons de mogelijkheid en het bewustzijn gegeven om de hoge Geestelijke wijsheidskrachten van de Archai te kunnen opnemen en verwerken.

Na onze dood begeleidt de Archai ons door zijn woonsfeer, de Venus- sfeer. Hier wordt uitgewerkt wat we tijdens ons leven (onze levens door de verschillende cultuurperiodes heen) hebben kunnen opnemen aan geestkrachten van beschaving en religiositeit. Tijdens deze nacht is het mogelijk de geestelijke impuls te ontvangen van de Archai die als kiem kan dienen voor een hoger bewustzijnsniveau. De Archai begeleidt de mens om, uit eigen initiatief en denkkracht, toegang te vinden tot de geestelijke wereld. Dit geeft de mens de mogelijkheid om door innerlijke ontwikkeling de etherische Christus te ontmoeten, te schouwen. Wanneer wij tot zo een ontmoeting komen geeft ons dit een sprong in onze bewustzijnsontwikkeling. Uit eigen ervaring weet ik dat er innerlijk een zeer groot verschil zit tussen je leven voor en na een ontmoeting met de etherische Christus.

Meditatieve tekst voor deze nacht kan zijn:

“Door de Archai is mijn ziel door de geschiedenis van de culturen verrijkt en vergeestelijkt.”

 

 

 

Aartsengelen Heilige nachten Noorderlicht29 op 30 december: ( 21 mei – 20 Juni) Tweeling

Archangeloi (Aartsengelen of vuurgeesten; werken evenals de Angeloi vanuit het Goddelijk denken) Zij werken in de geestelijke verbinding tussen mensen onderling die zich willen verbinden met de geestelijke of Goddelijke wereld. Zij zijn de inspiratieschenkers van een volk, een groep of een geestelijke gemeenschap.

Christus werkt niet op die wijze in de gemeenschap maar meer in ieder individu om van daaruit liefde mogelijk te maken. Wanneer een groep mensen met de juiste intentie samen komt of zoals wij doen met onze intentie samenstromen elke nacht, is het mogelijk dat een aartsengel zich met deze groep verbindt. De aartsengel werkt in op het groepsgebeuren tussen ons en de christus werkt in ieder van ons persoonlijk. De aartsengelen leggen in ons de kiem om naar een Hoger bewustzijn te kunnen groeien.

Na de dood begeleidt de aartsengel de mens door de Mercuriussfeer.  Dit is de “woonplaats” van de Aartsengelen. Hier worden we ons bewust van de geestelijke verbindingen die we hebben gehad met de mensen in ons afgelopen leven. Hierdoor wordt, op een dieper niveau, het verschil tussen licht en donker, goed en kwaad duidelijk ervaarbaar. We kunnen in deze Mercurius sfeer de eenzaamheid of volheid van de verbinding die we hebben (gehad) met de andere mensen intenser waarnemen.
De Christus impuls schenkt ons tijdens deze nacht de mogelijkheid om met mensen vanuit een hogere wijsheid in gesprek te komen, geestelijk met hen samen te werken en gemeenschapsvorming en eenheid mogelijk te maken.

De meditatieve tekst voor deze nacht is:

De Aartsengelen leren mij door wijsheid Eenheid (gemeenschapsvorming)”.

Aanvulling: De vier bekendste aartsengelen zijn Michaël (herfst), Uriël (zomer), Gabriël (winter) en Rafaël (Lente). Zij zijn o.a. verbonden met de vier jaargetijden, de vier elementen, de vier windstreken, de vier gezichten van de Phurba’s.  Er zijn veel meer Aartsengelen. Twaalf van hen hebben zich vol wijsheid en liefde rond Christus geschaard. Vele anderen hebben diverse taken voor groeperingen in de wereld. Mijn ervaring is dat er ook aartsengelen verbonden zijn aan scholen, instituten of stichtingen.

 

 

28 op 29 December: ( 21 April – 20 Mei) Stier

Maand van de stier verbonden met de Angeloi (Engelen of zonen van de schemering die werken vanuit het Goddelijk denken, de heilige Geest. Zij voeden ons astraallichaam, onze gedachtekrachten, zodat zij verhoogt kunnen worden tot Geestelijk gedachten goed.)

Hemelpoort Heilige nacht Noorderlicht

De Angeloi zijn ons mensen behulpzaam bij de innerlijke ontwikkeling en geven imaginaties, inspiraties en intuïties als we door middel van gebed of meditatie een verbinding met ons Hogere zelf zoeken. Na de dood begeleiden deze engelwezens, waaronder ook je beschermengel, de mens in de hemelsfeer (de maansfeer) waar de herbelevingen plaatsvindt van het voorbije leven. Deze herbeleving vind plaats in volgorde van het laatste tot het eerste levensmoment. In het Hoger bewustzijn beleven we de mensen om ons heen als een eenheid. Daardoor kunnen wij beleven welke werking we op de anderen hebben doordat wij de ander als onszelf gaan beleven. De engelen geven je de mogelijkheid om je geestelijk bewust te worden, je karma te verstaan en het te vereffenen. Zij geven je de kracht om de hiermee verbonden moeilijkheden te overwinnen. Hieruit ontkiemt de mogelijkheid om ontwikkelingsimpulsen te herinneren uit de tijd voor je geboorte. Dit geeft je dan een overzicht, of doorzicht in je levens, waardoor de zwaarte van het karma als het ware wordt opgetild.

Meditatieve tekst die Roland van Vliet ons aanreikt voor deze nacht is:

“Door de engelen kan mijn karma vrucht dragen, doordat mijn ziel tot wijsheid wordt.”

 

 

 

27 op 28 december: (21 maart – 20 April) RamChristus Atelier-tiller.de Noorderlicht centrum

Komende nacht is de Licht-liefde energie (Christus) vanuit de Geestelijke wereld gericht op het “Ik” van de mensen. Wij ontvangen de mogelijkheid om geestelijk zelfstandig en innerlijk vrij te worden van de oorzaken van het lijden. Doordat de macrokosmische Ik Ben de mens aanraakt kan de mens in zichzelf het Ik ben beleven. Het is de periode van het sterrenbeeld Ram. Het begin van de lente, het begin van de nieuwe wereld. Richt jezelf op en stap uit het lijden, stap in de nieuwe wereld van vrijheid, Ik Ben. “en ziet hoe is Adam (de mens) thans zo rijk geworden en aan God gelijk” (tekst uit het Oberufer Paradijsspel). Wanneer wij ons oprichten met de kracht van Ram en op onze beide voeten gaan staan, kunnen we onze handen heffen en in vrijheid scheppen.

Meditatietekst: “Als Ik Ben ik in Christus (Liefde) vrij.”

 

Verwar het woord “Ik” niet met “Ego”. Het “Ik” is verbonden met ons hogere Ziele-Geest wezen. Ons Ik is verbonden met onze verticale as die o.a. door ons pranakanaal loopt, vlak voor onze wervelkolom langs. Hiermee zijn de drie dantians verbonden. De drie krachtcentra.
De onderste dantian (Hara), verbonden met de levensenergie,
de middelste dantian (hartchakra) verbonden met onze harte-energie (liefde-kracht) en de bovenste dantian (epifyse), verbonden met onze spirit, ons geestelijke vermogen.
Dit is als een drie-eenheid in ons. Onze verbinding met:
God – Levenskracht,
Christus – Liefdekracht en de
Holy spirit – Geestkracht.
Wanneer deze drie krachten in één akkoord samen klinken dan stroomt onze energie optimaal en resoneren wij als vanzelf mee in het grote plan van Eenheid. Dan zijn we vrije medescheppers. “Als Ik Ben ik in Christus vrij”.

 

 

 

26 op 27 December: (20 Februari – 21 Maart) Vissen

Dolfijn Noorderlicht centrum Heilige nacht

De Geestelijke wereld, de Christusimpuls, schenkt ons deze nacht de verzoenende kracht van Vrede. Hierdoor is het mogelijk om Licht en Duisternis in onze ziel samen te brengen in eenheid. De polariteit van sympathie en antipathie, die in ons astraallichaam zijn woning vind, wordt door de christusimpuls verbonden in Vrede zowel op persoonlijk vlak als in het hele universum. Hierdoor ontstaat een compassievolle houding naar alles en iedereen, vriend en vijand.

Dit is de nacht die verbonden is met het dierenriemteken Vissen. De vissen lijkt twee…doch zijn altijd verbonden met elkaar door een soort navelstreng. Harmonie tussen wolf en lam. Wanneer wij onze handen vouwen brengen we ratio en gevoel bij elkaar….brengen we het mannelijke en vrouwelijke bij elkaar. Links en rechts worden verbonden in eenheid. Het gebaar van Namaste…(De ziel in mij, groet de ziel in jou).
(Voor al die mensen die moeite hebben met het woord 'Christus'….. zodra je het woord 'Christus' leest kun je hiervoor in de plaats het woord 'Liefde' zetten). De meditatieve tekst voor vannacht is: “Christus (Liefde) is de verzoenende kracht van de wereldkosmos.”

 

 

25 dec. Heilige nacht Noorderlicht centrum25 op 26 December: (21 Januari - 20 februari ) Waterman

De komende nacht is de energie gericht op onze levenskrachten. Het levenskrachten lichaam, of etherlichaam, wordt gevoed door de Geestelijke Liefde krachten. De Christus kracht. Deze Goddelijke liefde kracht geeft ons de mogelijkheid te ademen in medeleven. We kunnen het wereldleed ervaren en observeren en hier een meedogende houding in ontwikkelen. De meelevende houding tilt de pijn van de mensen en de aarde zachtjes op. We ontvangen deze nacht de Liefde-levensenergie die ons in staat stelt het leed om ons en in ons op te pakken in onze beide liefdevolle handen en het te troosten met de adem van compassie (is liefde). Wij zijn in staat door te blijven ademen. Hierbij worden wij geholpen door de planten- en bomenwereld. Zij zijn als het ware onze longen en ademen met ons mee. Zij vangen de energie op die wij uitademen en schenken ons weer nieuwe adem….elke dag weer….wat er ook gebeurt. Daarbij omringt de natuur ons het overgrote deel van het jaar met prachtige groene kleuren die genezend werken in onze ziel. De meditatietekst die je kunt spreken voor je gaat slapen is: “In (Christus) Liefde draag ik het wereldleed tot zijn genezing”.

 

 

Heilige Nacht 24 dec. Noorderlicht centrum24 op 25 december: (21 december – 20 Januari ) Steenbok

De aarde wordt bevrucht door de Hemel. De Kosmische krachten werken juist in deze dagen diep door tot in de Ziel, de kern van de Aarde en van de mensen. Elke nacht die volgt is een opklimmen van de mensenziel in de hemelsferen tot aan de heilige triniteit. Een mogelijkheid ons bewustzijn te verruimen en te verhogen. Een inwijdingsweg door 13 nachten en dagen heen.

Deze nacht is verbonden met het fysieke lichaam. De aarde heeft haar inademing volledig voltooid en is nu ontvankelijk voor de Geestelijke impuls van vernieuwde bewustwording. Wat voor de aarde geldt, geldt ook voor de mensen. In de stilte van de kerstnacht zijn wij ontvankelijk voor de Lichtimpuls die in onze diepste zijn, tot in de bottenstructuur, wil doordringen als kracht om onze rug te rechten, onze wervels te strekken en te staan. Rechtop te staan. De Geestelijke Licht - kracht die indaalt in het diepst van de aarde wordt door de mineralen wereld, de kristallen, aan ons terug geschonken.

Door de Christus impuls wordt het licht in het donker van de aarde geboren. De Christus impuls schenkt deze nacht aan de mens het Christus Licht. Het is de periode van de Steenbok, die verwant is aan het perzikbloesem roze. De kleur van het begin van het leven, onschuldig en vol verwachting van wat gaat komen. De meditatie tekst die je kunt spreken voor je gaat slapen is: “Het licht schijnt in het duister”.

 

 

Het kan zijn dat u taalfouten in de website tegenkomt. Dit is vanwege dyslexie. Mocht u taalfouten zien en genegen zijn dit aan mij door te geven dan ben ik u zeer erkentelijk. Hartelijk dank Noor Elffers