Licht Geometrie

Geometrie op fijnstoffelijk energetisch niveau is de geometrie van lichtstructuren, klankstructuren en bewegingsstructuren. Licht, klank en beweging gaat vooraf aan het scheppen van materie.

Mijn verbinding met de Geometrie

Van jongs af aan heb ik een diepe verbinding met geometrie. Al begreep ik totaal niet waarom, ik genoot van de vormen. Het tekenen en de Flower of lifeverbindingen, het ontstaan van de verschillende geometrische vormen vanuit het platte vlak naar geometrische lichamen boeide mij. Ik tekende in het platte vlak de geometrische vormen en knipte, vouwde en plakte ze tot geometrische lichamen zoals de Kubus, tetraëder, octaëder en vele andere vormen ontstonden.

Toen ik euritmie ging studeren en met choreografische vormgeving en bewegingen ging werken werd het me meer en meer duidelijk wat mij zo boeide. Het bracht mijn gevoel over geometrie en spiritualiteit in een stroomversnelling en was een prachtige bevestiging hoe geometrie werkt. De liefde voor de geometrie en het spirituele werd door de euritmie in beweging gebracht en verbonden. Ik ontdekte dat alles vanuit de geometrie ontstaat.

Geometrische figuren

Wij kennen geometrie in de fysieke werkelijkheid als wiskundige patronen die herkenbaar zijn op atomair niveau (micro-), binnen organische structuren (meso-) en binnen het universum (macroniveau). Voorbeelden van heilige geometrische figuren zijn de bol, de kubus, de icosaëder, de octaëder de tetraëder en de dodecaëder. Maar ook de piramide, de lemniscaat, de cirkel, de spiraal, de vijfster of een hart (verbonden met de planeet Venus) zijn ook geometrische licht figuren.

Heilige geometrie

Geometrie van lichtstructuren

Bij geometrie op fijnstoffelijk energetisch niveau is de geometrie van lichtstructuren, klankstructuren en bewegingsstructuren van fundamenteel belang. Licht, klank, of bewegingsgeometrie gaat vooraf aan de materiële schepping. Het vormt als het ware de specifieke ‘mal’ van licht, klank en bewegingslijnen, waar vanuit het materiële gevormd wordt. Het is de energetische blauwdruk waardoor materie vorm aan kan nemen. Het wezenlijke verschil tussen licht, klank of beweging en materie is de snelheid waarmee de deeltjes trillen ofwel de trillingsfrequentie. Materie is als het ware gestold licht. Gestolde klank en gestolde beweging

 

Lichtwezens

De relatie tussen licht, materie en trillingsfrequentie wordt duidelijk als we beseffen dat hoog ontwikkelde lichtwezens (bijvoorbeeld engelen) het vermogen hebben om de eigen trilling te verlagen waardoor zij zichzelf tijdelijk kunnen ‘materialiseren’. Er zijn veel voorbeelden van wonderlijke hulp waarbij een ‘engel’ tastbaar aanwezig was op het moment van nood en even later onvindbaar was. Lichtwezens verhogen op het moment van onvindbaar zijn hun trillingsfrequentie tot een frequentie die met onze gewone ogen niet meer zichtbaar is. Het derde oog (de pijnappelklier) is veel gevoeliger en kan lichtwezens wèl waarnemen. Het licht dat wij met ons fysieke ogen waarnemen is trouwens maar een fractie van het totale spectrum van trillingsfrequenties (nog geen 1%). (afbeelding hiernaast is van www.atelier-tiller.de)

 

Lichtgeometrie en water

Lichtgeometrie heeft een sterk ordenende functie en is de grondslag van een gezond organisme Wij kunnen dit heel goed zien aan de structuur van water. Gezond water heeft een heldere zeshoekige geometrie. Als druppeltjes van dit water bevroren worden geeft dit een prachtige structuur. (zie figuur 1 uit het boek van Masaru Emoto ‘Messages from water’). Als wij daarentegen vervuild water bevriezen, dan heeft dit water werkelijk geen structuur. (zie figuur 2 uit het boek van Masaru Emoto ‘Messages from water’).

 

Gezondheid en lichtgeometrie

Een menselijk lichaam waarbij de lichtstructuur in orde is, is gezond. Bij onderzoek bij kankercellen is bekend, dat waar de lichtgeometrie verstoord is, de cellen zich ongestructureerd en ongelimiteerd kunnen vermenigvuldigen. Als de afwezigheid van lichtstructuur tot ziekte leidt, dan brengt het herstellen van de lichtstructuur mogelijk heling. Dat blijkt ook zo te werken.

Daaruit zijn veel therapieën te verklaren, zoals lichttherapie (kleurtherapie), kristaltherapie(edelsteentherapie) en klanktherapie (muziektherapie), euritmietherapie en de noorderlicht healingen. Ook kleur, klank of zuivere bewegingen hebben een specifieke trillingsfrequentie en hebben daarmee een structurerende werking op het organisme.

 

Noorder-licht-geometrie

Noorderlicht Healing is licht geometrie. Liefde geometrie. Noorderlicht healingen herstellen en informeren de geometrische lichtstructuur in en rond een lichaam. Daarmee verkrijgt een lichaam een groter vermogen om licht in zichzelf te ‘dragen’. Dat draagt bij tot een betere gezondheid en tot een heel belangrijk aspect van licht dat wij bewustzijn noemen. Licht geeft bewustzijn en hoe hoger de lichtfrequentie is die een mens kan ontvangen, hoe hoger zijn bewustzijn is. Licht genereert bewustzijn en brengt tegelijkertijd informatie waardoor wij nieuwe inzichten aangereikt krijgen.

 

<Terug naar: Noorderlicht Healing

 

Noor Elffers (06-28423459 bij geen gehoor graag een smsje i.p.v. inspreken)