Dierenriem en planeet bewegingen

12 Dierenriem - bewegingen

De twaalf dierenriemtekens kennen we wel van onze horoscoop. Zij hebben elk hun eigen kwaliteit en karakter. Deze tekens werken niet alleen op hetDierenriem baby moment van onze geboorte op ons in. Zij werken continue dag en nacht in ons energiesysteem door.

En niet alleen het teken van onze geboortehoroscoop is belangrijk voor ons, maar juist ook de werking van de andere tekens. Elk uur en elke dag, elke maand en jaar in jaar uit veranderen de standen aan de hemel ten opzichte van ons en ten opzichte van elkaar. Wij worden voortdurend door alle twaalf omringd. Naast het dierenriem-gebaar heeft elke dierenriem ook een speciale affiniteit met een klank. Een medeklinker. Dit zijn met name krachten die van buiten af op ons inwerken. Zij helpen ons vorm te geven.

7 planeet bewegingen

Heel anders is dat bij de planeet bewegingen. Daar waar de dierenriem tekens van buiten op ons inwerken, werkt de planeet juist van binnen op ons in. De planeten zijn de vormers van onze organen. Elke planeet is verbonden met één van onze organen. Onze chakra's zijn daarbij verbindingspoorten. In de Alchemie werden de chakra's de "zegels van de planeten" genoemd, of ook wel de poorten van de planeten.

Paracelsus schreef; "wanneer een mens geboren wordt, dan wordt met hem zijn firmament geboren en de zeven organen, die op zich zelf de kracht hebben, zeven planeten te zijn en op die manier alles wat tot zijn firmament behoort".

De planeten hebben een grote werking op ons welbevinden, onze gemoedstoestand. Zij geven ons een zielestemming, een innerlijke kracht. Zij werken in op ons energie systeem. Elke planeet regeert als het ware over een orgaan. Zo hoort de Zon bij het hart, de Maan bij de hersenen en Jupiter bij de lever.

De planeten werken dus dag en nacht op ons in. Dit is goed te merken bij speciale combinaties van planeten. Elke planeet wordt vergezeld door een klinker. We vinden hier de vijf hoofdklinkers plus AU, en EI. De klinker doet met het woord wat de planeten met ons doen. Hij geeft het woord zijn kleurklank, zijn stemming.

<Terug naar: Noorderlicht Healing