Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er onvolkomenheden in voorkomen. Als u opmerkingen heeft of onjuistheden tegenkomt, maak dan gebruik van ons Contact formulier.

Informatie & Healing is geen vervanging voor reguliere medische zorg

Noorderlicht Therapie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade ten gevolge van op de site vermelde informatie en behandelmethoden of met tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De informatie op deze site kan nooit een bezoek aan uw huisarts of specialist overbodig maken. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. NOORDERLICHT CENTRUM spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin NOORDERLICHT CENTRUM als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan NOORDERLICHT CENTRUM niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. NOORDERLICHT CENTRUM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De NOORDERLICHT CENTRUM website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van  NOORDERLICHT CENTRUM liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen,  NOORDERLICHT CENTRUM is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. NOORDERLICHT CENTRUM geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.