Mens, Ken u zelve

Heel vaak hoor ik mensen zeggen:"Ik heb al zoveel aan mijzelf gewerkt daar ben ik klaar mee. Ik wil nu met anderen werken". Tegelijkertijd willen ze niet met bepaalde mensen in één groep zitten. Het spijt me om dit te horen. Het enige wat echt belangrijk is in mijn ogen, is het aan jezelf werken. Hoe kan ik de wereld verbeteren wanneer ik niet bij mijzelf begin.

Zolang er in mijzelf nog angst, boosheid, ziekte, verdriet, twijfel, onzekerheid, ergernis, niet weten, en onbegrip zit, zitten deze issues nog in de wereld. Wij zijn een afspiegeling van de kosmos en van de hele wereld. Wil je werken aan de honger in de wereld kijk dan naar de honger in jezelf. Neem dan de honger niet letterlijk als brood en eten. Neem de honger geestelijk en zielsmatig. Hoe veel mensen hebben honger naar liefde. Hoeveel mensen hebben honger naar begrepen, gezien en gehoord worden. Zolang ik mijzelf niet hoor, begrijp, zie en lief heb, kan ik de wereld niet zien, horen begrijpen en lief hebben. Zodra ik oordeel over de ander, oordeel ik over mijzelf.

Alles wat ik verander, verandert de hele wereld

Mijn denken, voelen en handelen brengen verschuivingen in de energie van de wereld te weeg. Daar waar ik nalatig ben, hangerig ben, een houding heb van laat maar waaien, creëer ik een energie in de wereld waardoor andere mensen hun vuilnis op straat gooien, niet willen werken, zichzelf bezatten, zinloos en doelloos voor de televisie hangen. Wanneer ik ga opruimen in mijn huis en met zorg omga met mijn medemens ontstaat er in de wereld een energiestroom die respectvol is naar mensen en spullen. Ik zie het als het kleinste radartje in het grote uurwerk. Als het kleine radartje ratelt en niet functioneerd, ratelt en functioneerd het hele uurwerk niet. Dit is een mooie maar ook hautaine zienswijze. Wie ben ik dat ik denk dat ik de wereld kan veranderen. Maak ik mijzelf daar niet te belangrijk door? Terwijl we in het hele grote bestek, in het rad van het universum, het ontstaan van de wereld en de transformatie naar de andere dimensies maar een eendagsvlieg zijn. Waarom zou God eendagsvliegen scheppen wanneer ze er niet toe doen? Dus....hoe nietig of klein we wellicht ook in het hele Goddelijke bestek zijn....even zo belangrijk zijn wij.

Als één van mijn cellen zegt..."ik doe er niet toe, het maakt niet uit wat ik doe, dus ik doe maar wat" dan funtioneerd zij niet meer in samenspraak met de stroom van het hele lichaam, hierdoor raakt het lichaam uit balans en worden het ziek. Zodra er iets in de wereld uit balans is treedt er een universele energiewet in werking. De energiewet die alles wat uit balans is weer in balans brengt. De ziekte wordt uit het lichaam gewerkt. Hetzij door koorts, door antistoffen aan te maken, door kanker te ontwikkelen, net zo lang tot het evenwicht hersteld is in het Goddelijke uurwerk.

Valkuil van deze verantwoordelijkheid

Hier komt de grote valkuil. Aangezien ik werkelijk een besef heb hoe mijn handelingen, mijn gevoelens, mijn gedachten doorwerken in de wereld voel ik mij uitermate verantwoordelijk. Ik wil vanuit mijn perfectionisme geen enkele fout maken, bang daarmee de wereld te schaden. Dit is voer voor een burnout. Overal altijd het goede doen. Overal altijd begrip, liefde, wijsheid, kracht, ruimte, vertrouwen in hebben is de opdracht die ik mijzelf lang geleden al heb gegeven. Zou ik dit alleen vanuit mijn eigen ikje willen dragen dan is dit te veel voor mijn menselijke schouders. Wat ik geleerd heb (juist in mijn burnout) dat hierin een directe verbinding met de geestelijke wereld een must is. Door mij te verbinden iedere dag weer met met het Goddelijke universum, kan ik in mijn verticale IK as ga staan. Voel ik de Goddelijke energie via de aarde en de kosmos in mij stromen. Dit geeft mij de kracht mijn kleine opdrachten te doen vandaag. Ik hoef maar kleine goede acties uit te voeren om een grote kring van reactie te bewerkstelligen. Als een steentje wat ik in het water gooi ontstaan er kringen van positiviteit in de wereld door een goede actie van mij in mijn eigen kleine wereld.

Het hangt van je hart af

Wie is klaar met het werken aan zichzelf? Wie voelt zich verder ontwikkeld dan de ander? Wie vind van zichzelf dat hij of zij goed bezig is met bewustwording en ontwikkeling? Let op! De 'disbalans' ligt altijd op de loer om je uit je evenwicht te halen. Evengoed als de Goddelijke wereld het universum met je mee werkt, zijn er krachten die klaar liggen om ons tegen te werken. Dit hang af van ons hart. Is je essentie gericht op liefde of op gewin. Gewin in de zin van meer, beter, groter, sterker, bewuster dan de ander, sneller, goedkoper, duurder, belangrijker....enz. Er is maar één essentie die klopt met het grote universele uurwerk. Dit is LIEFDE.

Als je niet met iemand samen wil werken of studeren vraag jezelf dan af; "ben ik in liefde"? Als je niet met iemand samen wil leven omdat de ander zich zogenaamd niet wil ontwikkelen, vraag jezelf dan af; "ben ik in liefde"? Het antwoord is ontegenzeggelijk "Nee!". Wanneer je niet met iemand samen wil wonen, werken, studeren of zijn, vraag jezelf dan af welk element die ander in jou spiegelt. Welk element heb jij nog te ontwikkelen opdat je de schoonheid, grootsheid en wijsheid van die ander kan ontdekken. Welke schoonheid, grootsheid en wijsheid heb jij nog niet van jezelf gezien, erkent, begrepen en bewust gemaakt in jou? Een groter bewustzijn zal ontegenzeggelijk leiden naar meer liefde en eenheid.

Wil je meer verbonden zijn met je harte-essentie liefde? Dan is Zuiver Waarnemen wellicht dé opleiding voor jou. Een regelmatige twee weekse trainingsdag helpt je herinneren wie jij bent. Je grootsheid, je wijsheid, je kracht en volledige potentieel omarmen en erkennen is waar het om gaat. MENS KEN U ZELF. Mijn (Noor) grootste kracht is het vermogen om jouw grootste schoonheid, wijsheid, kracht en potentieel te zien. Door het grootste in jou te zien kan ik je tools aanrijken waardoor jij jezelf leert kennen in je diepste en rijkste essentie.

 

Noor Elffers 21-7-2015