Het ontstaan van Noorderlicht healing

De Noorderlicht healingen heb ik in zeer heldere dromen (imaginatieve ervaringen) doorgekregen. 21 dagen achter elkaar kreeg ik, elke morgen op mijn geboorte tijd, een uitermate heldere droomervaring. In elke droom werd mij een stukje Noorderlicht Healing aangereikt.

De eerste 7 nachten kreeg ik elementen aangereikt die ik die zelfde dag nog kon toetsen in de dagelijkse aardse werkelijkheid. B.v. kreeg ik door dat de 12 apostelen te maken hebben met de twaalf dierenriemtekens. Ik vertelde dit aan een bevriende antroposofische arts en deze zei: ja dat klopt, kijk maar, hier is een boekje wat daarover gaat. Terwijl hij dit zei trok hij uit zijn boeken kast een klein boekje. Zo ging dit zeven dagen achter elkaar door tot ik begreep; dat wat ik op deze wijze door kreeg klopte en een groot waarheidsgehalte had.

Na deze 7 nachten kwamen er 21 nachten waarin ik de Noorderlicht healing in brokjes en stukjes doorkreeg.

Na deze 21 dagen heb ik 49 dagen gewerkt aan het maken van de Noorderlicht healing. De kleine stukjes droom die als ingredienten voor mij lagen heb ik tot een prachtige werkzame healing kunnen verbinden. Het besef dat alles in het universum met elkaar verbonden is en op elkaar in werkt heeft mij hierbij ondersteund. Ik word in mijn werk geholpen door verschillende wezens van het licht en mijn toenemende helder waarnemende vermogens. Inmiddels werk ik ruim tien jaar met deze prachtige healingwijze en ben nog steeds onder de indruk wat het de mensen brengt.

De basis van de Noorderlicht Healing ligt in de Euritmie. Noorderlicht healing is pure euritmie. Ontstaan uit de zuivere oer- wetmatigheden die gelden in de klassieke euritmie opleidingen. Na mijn beroepsopleiding tot euritmist heb ik de wens gehad om de heileuritmie opleiding te volgen. Dit lukte niet doordat ik na een scheiding grotendeels de zorg voor mijn zoon had. De wens was echter erg groot omdat ik voelde dat ik mensen met de euritmie kon helpen.  Groot was mijn verbazing en mijn geluk dat ik door de Geestelijke wereld zelf werd opgeleid. Diepe dank en ontroering voel ik hiervoor.

Het kan voorkomen dat er taalfouten in de website staan. Dit komt door dyslexie. Mocht u taalfouten zien en bereid zijn mij hiervan op de hoogte te brengen dan ben ik u zeer erkentelijk. Hartelijk dank Noor Elffers

Contactformulier